צחר בן שמעון

מאת: רענן

קוד: צחר (בן שמעון)

 

שם נוסף: זרח

  1. בראשית מו 10: ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית.
  2. במדבר כו 13: לזרח משפחת הזרחי

הערה: ההנחה היא ש"זרח" במקור בבמדבר הוא "צחר" במקור בבראשית, בשיכול אותיות וחילוף צד"י בזי"ן הדומים בצלילם.

אב:   שמעון  

אחים מאב ואם:   ימואל    ימין    אהד    יכין  


תוספות ותגובות