אהד

מאת: רענן

קוד: אהד

 

  1. בראשית מו 10: ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית.

הערה: אינו מופיע לא בבמדבר כו ולא בדה"א ד.

אב:   שמעון  

אחים מאב ואם:   ימואל    ימין    יכין    צחר  


תוספות ותגובות