חשם

מאת: רענן

קוד: חשם

 

  1. בראשית לו 34: וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני.

קבוצת-אב:   צאצאים של עשו הקשורים למלכי אדום  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    זרח    בדד    שמלה    שאול    עכבור    הדר    מי זהב    מלך אדום  


תוספות ותגובות