עכבור אבי בעל חנן

מאת: רענן

קוד: עכבור (אבי בעל חנן)

 

  1. בראשית לו 38: וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור.

קבוצת-אב:   צאצאים של עשו הקשורים למלכי אדום  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    זרח    חשם    בדד    שמלה    שאול    הדר    מי זהב    מלך אדום  

ילדים:   בעל חנן  


תוספות ותגובות