בדד

מאת: רענן

קוד: בדד

 

  1. בראשית לו 35: וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית.

קבוצת-אב:   צאצאים של עשו הקשורים למלכי אדום  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   בעור    זרח    חשם    שמלה    שאול    עכבור    הדר    מי זהב    מלך אדום  

ילדים:   הדד  


תוספות ותגובות