יהושפט מזכיר

מאת: רענן

קוד: יהושפט (מזכיר)

 

  1. שמ"ב ח 16: ויואב בן צרויה על הצבא והושפט בן אחילוד מזכיר.

יהושפט שייך גם כן לקבוצת:   אחילוד  


תוספות ותגובות