'לב' ו'לבב'

קוד: 'לב' ו'לבב' בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 4

מקום המחשבות מתואר בתנ"ך בשני מושגים דומים - לב ו לבב.

ניתן ללמוד על ההבדל ביניהם מפרשה אחת שבה שניהם נזכרים באופן עקבי.

בשופטים יט מתוארים הדברים שאומר אביה של הפילגש לבעלה של הפילגש:

  1. בהתחלה הוא אומר: "סעד לבך פת לחם, אחר תלכו"
  2. אח"כ הוא אומר: "הואל נא ולין וייטב לבך"
  3. אח"כ: "סעד נא לבבך"
  4. ובסוף: "לין פה וייטב לבבך"

ישנה התפתחות הדרגתית, בין "סעד" לבין "וייטב", ובין "לבך" לבין "לבבך":

תגובות