ה' יודע אדם = משגיח עליו באופן מיוחד

קוד: ה' יודע אדם = משגיח עליו באופן מיוחד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון המקרא, ידע מציין היכרות קרובה שיש בה גם חיבה ואהבה; כשאומרים שה' יודע אדם, מתכוונים שה' משגיח עליו באופן מיוחד, מתוך חיבה מיוחדת:

תגובות