עופות

קוד: עופות בתנ"ך

אוֹח

איה

אנפה

אפרוח

ברבור

בת יענה

גוזל

דָאָה

דוכיפת

דַיָּה

דרור2

זִיז1

חסידה

יונָה

ינשוף

יעֵן

כוֹס2

כנף רננים

נֵץ

נשֶר

סוּס2

סיס

עגור

עוֹף

עורב

עזניה

עטלֵף

עיִט

פרֶס

ציפור

קאת

קורא

קיפוז

רָאָה

רחָם

רננים

שחַף

שׂכוִי

שׂליו

שָלָך

תוכי

תוֹר2

תחמס

תנשמת

תוספות ותגובות