אורח חיים = התנהגות העוזרת לשמור על החיים

קוד: אורח חיים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בלשון ימינו, הביטוי "אורח חיים" משמעו "האופן שבו אדם בוחר לנהל את חייו".

בלשון התנ"ך, הביטוי "אורח חיים" בדרך-כלל מנוגד ל"מוות" או "שאול", ומשמעותו היא, כנראה, משמעותו היא, כנראה, "דרך שמובילה לחיים (ולא למוות)", "אופן התנהגות המאפשר לאדם לחיות חיים בריאים":

תגובות