קרץ = חתך או חיבר או רמז

קוד: קרץ= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

השורש קרץ נזכר בתנ"ך בכמה משמעויות.

א. רמיזה באמצעות העיניים או השפתיים (כמו בלשון ימינו "קריצה"), תמיד במשמעות שלילית:

ב. בביטוי הארמי אכילת קרץ שפירושו הלשנה:

ג. בנבואה על כיבוש מצרים:

ד. בביטוי קורץ מחומר:

מה הקשר בין המשמעויות?

1. חיתוך

לפי רוב המפרשים (למשל מצודות, דעת מקרא), המשמעות המקורית היא חיתוך:

2. חיבור

ע"פ שבי"ל בקונקורדנציה, המשמעות המקורית היא דווקא חיבור:

3. רמיזה

וע"פ מלבי"ם (בפירוש ירמיהו מו20), המשמעות המקורית היא רמיזה:

תגובות