אשר על המשכן - תכניות ממוחשבות של המשכן וכליו ובגדי הקודש

קוד: אשר על המשכן בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: רפאל בר אשר חגבי

אל: