בתי צדיקים - בתי רשעים

קוד: בתי צדיקים - בתי רשעים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל: התחלה בלבד

כמה פסוקים בספר משלי מדברים על בית הצדיק ועל בית הרשע:

ראו: בית כמשל.

תגובות