דבש בספר משלי

קוד: דבש בספר משלי בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

דבש נזכר ארבע פעמים בספר משלי, ובכל פסוק היחס אליו שונה:
למעשה כל הפסוקים אומרים אותו דבר: טוב לאכול דבש אבל לא הרבה מדי. אולם יש פסוקים שמדגישים את "החצי המלא" (טוב לאכול דבש) ויש פסוקים שמדגישים את "החצי הריק" (לא טוב לאכול הרבה מדי).

הסיבה ליחס השונה היא, שבכל פסוק הדבש הוא משל לעניין אחר. בכל העניינים צריך לשמור על איזון, אבל יש עניינים שבהם צריך לנטות מעט לצד העודף, ויש עניינים שבהם צריך לנטות מעט לצד החיסרון:

תגובות