כסילים אינם ראויים לכבוד

קוד: כסילים אינם ראויים לכבוד בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: