הוראה וחינוך בספר משלי

קוד: חינוך בספר משלי בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת:

אל: סגלות משלי