להיות צדיק בלי "ייסורי מצפון"

קוד: ביאור:משלי א10 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

כשאנשים מפוקפקים מפתים אותנו להצטרף אליהם לעסק, ואנחנו מחליטים שלא לבוא, יש לנו לפעמים "ייסורי מצפון הפוכים", מעין קול פנימי שאומר לנו "חבל, הפסדת הזדמנות לעשות כסף קל". לפי ספר משלי, צריך להשתדל להיפטר מה"אנטי-מצפון" הזה:

משלי א10: "בְּנִי! אִם יְפַתּוּךָ חַטָּאִים, אַל תֹּבֵא!"

חַטָּאִים הם אנשים החוטאים באופן קבוע (המילה היא במשקל של בעלי מקצוע, כמו נַגָּר, סַיָּד, כלומר מדובר בחוטאים "מקצועיים"). כשאנשים מסוג זה מנסים לפתות אותך להצטרף אליהם, גם אם נראה שהם עומדים להרוויח, אל תצטרף אליהם.

המילה תֹּבֵא כתובה כמו תָּבֹא, כלומר, אל תבוא איתם במעשה, אך היא מנוקדת כמו תֹּאבֶה, כלומר אל תרצה אפילו לבוא איתם.

עליך להסביר לעצמך, שאתה לא מפסיד שום דבר מזה, להיפך, אתה מרויח, אתה ניצל מסכנה גדולה, כמו שמוסבר בהמשך הקטע (ראו וימהרו לשפוך דם); כך תוכל להיות צדיק בלי "ייסורי מצפון". 

מקורות ופירושים נוספים

לפי פירושנו, ישנם שני חידושים עיקריים בפסוק:

1. כאשר אנשים חטאים - חוטאים מקצועיים - מנסים לשכנע להצטרף אליהם, צריך לסרב, גם אם נראה שהעיסקה שלהם היא כשרה: "עתה יזהיר להיבדל מן החברה הרעה, כי תדיח לב האדם מן הדרך" (הרב יונה גירונדי). "לכאורה מאי חטאים, אפילו צדיקים, אם הדרך לא טובה! אלא העניין, שלא דיבר בעצם הפיתוי, אלא על התחלת הפיתוי, שעדיין אינך יודע אם דרכם טובה או רעה, אלא שאם המפתים חטאים, אל תבא לשמוע כלל... חוטא הוא העובר על מצוות עשה...  אם יפתוך אותם בני אדם, החסרים ממצוות עשה, אל תבא לשמוע דבריהם כלל, כי בוודאי לא למצווה הם באים לפתותך, כי הם עצמם אינם חפצים בזה ואינם עושים מצוות, ובוודאי מה שהם רוצים הוא לפתותך, היינו לעבור עבירות." (הגאון מווילנה, כתב יד לונדון ומהדורת הרב פיליפ). כך כנראה פירש רבי שמעון בר יוחאי (ילקוט שמעוני), שקישר את הפסוק ל משלי יג21: "חַטָּאִים תְּרַדֵּף רָעָה, וְאֶת צַדִּיקִים יְשַׁלֶּם טוֹב": הצרות רודפות אחרי החטאים וישיגו אותם בסופו של דבר, ולכן לא כדאי להצטרף אליהם גם לעסקה כשרה. ראו גם בפירוש על פסוק 15.

הרב רונן חזיזה הסביר את התהליך הפסיכולוגי הגורם לאנשים חטאים לרצות לפתות אחרים: "הרבה אנשים בוחרים בחיי השקר והחטא,  וכדי לא להרגיש עם זה רע, הם ממציאים תיאוריות לפיהן השקר אינו כל כך נורא, ועם התיאוריות האלה הם משכנעים ומפתים אנשים אחרים, עד שגורמים גם להם ליפול בפח יחד איתם, בבחינת 'צרת רבים חצי נחמה'" (5 דקות תורה ביום, ג סיון ה'תשס"ט).

2. צריך להיזהר, לא רק שלא לבוא איתם, אלא גם שלא לאבות ולרצות להצטרף אליהם: "יש מנהיגים שאכפת להם רק ממה שעושים ולא מה שחשים. מצידה של הממשלה, אתה מוזמן לחשוב לחוש ולהרגיש מה שאתה רוצה, ולא אכפת לנו. אלא מה, אנחנו רוצים שתעשה ככה וככה ולא תעשה כך וכך. להורים שלי, לעומת זאת, אכפת מאוד מה אני מרגיש וחושב, אכפת להם מהמהות שלי לא פחות מהמעשים שלי... ספר משלי מפנה אלינו דרישה, שבמבט ראשון היא מוזרה. הוא רוצה שלא נרצה, שלא נתאווה, ללכת אחרי החטאים. מילא אם הוא היה רוצה שלא נעבור על החוקים, אבל שלא נרצה?! מה זה משנה לו? למה זה מעניין אותו? מה הוא מרוויח מזה?!... לכך מקדים שלמה ואומר 'בני'. אני רוצה שתהיה אדם טוב לא כי זה מועיל לי, כי אם יהיו אנשים ישרים וטובים אז לא יהיו מרידות, בעיות וכדו', אלא כי אכפת לי ממך, כי אתה חשוב ויקר לי. אני לא רק רוצה שתתנהג כמו שצריך, אלא שבמהותך תהיה טוב, ערכי ומאמין, שלא תלך אחרי החטאים ולא תתפתה להם כי זה סותר את מהותך, כי זה לא אתה." (אורי בירן, "על חוטאים וחטאים", אתר כיפה)

הרב רונן חזיזה נתן עצה, איך להתגבר על הרצון להיות כמותם, על-ידי תודעה הסטורית: "אם אברהם אבינו היה הולך אחרי אנשי דורו ומשפחתו וחבריו, חלילה, לא היה לנו היום עם ישראל" (חמש דקות תורה ביום, ג סיון ה'תשס"ט).

3. ואם הדוברים בפסוק הם ההורים הפונים אל בנם, ניתן ללמוד מהפסוק על חובתם של ההורים להשגיח על חבריהם של הילדים, ולהרחיק אותם מחברים חטאים ומפתים; ראו פסוקים נוספים המלמדים שיש להשגיח על החברים של הילדים.

משל ליצר הרע

4. יש שפירשו, שהחטאים הם משל ליצר הרע, והפסוק מזהיר שלא להתפתות לטענותיו של היצר הרע, המנסה לשכנע את האדם לעבור עבירות במסוה של מצוות: "והנמשל הוא: לכל העניינים שיפתה היצר הרע לאדם לכעס או לתאוה, ואינו יודע אם הוא מטענות היצר הרע או מטענות היצר הטוב. כי יצר הרע אומר שלטובה כוונתו - בכעסו, כדי לנקום ברשע... ובחמדה, כדי שיהיו לו ממון לתת לצדקה... אמר שלמה המלך ע"ה בחכמתו, ש'אם יפתוך', פירוש, תיכף שרצונך בכך, ודאי הוא מטענות היצר הרע, ואל תאבה לשמוע לו כלל, אף שאומר שלמצוה כוונתו, כי איך אפשר שתהיה כוונת היצר הרע לטובתך, והלא הוא רוצה להרוג אותך בעולם הזה ובעולם הבא, ומפני שרצונך בכך, ודאי טענת היצר הרע הוא" (הגאון מווילנה על פסוק 19)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • דרשות: הלא נאמר עליהם בני! אם יפתוך חטאים, אל תבא! אם יאמרו: ג€�לכה אתנו, נארבה לדם נצפנה לנקי חנם, נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור, כל הון יקר נמצא נמלא בתינו ... (cache)
 • רשע, למה תכה רעך?: אלימות בתקופת המקרא: 24 מאי 2004 ... בני אם-יפתוך חטאים אל-תובא: אם-יאמרו לכה איתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חינם: נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור: כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו ... (cache)
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: לכך בני, אם יפתוך חטאים בדברי חלקלקות לשון להחניף לבעלי מדע, לתת להם לבד שם ושארית, אל תאבה ואל תשמע להם לאבד דם נפשות נקיים וצדיקים, בני אל תלחם לחם כזבים ... (cache)
 • מגמת מזמור א' בתהלים: במשלי א': שמע בני מוסר אביך, ומיד אח"כ: בני אם יפתוך חטאים אל תאבה. כך מסביר גם.B Cambridg שיש במזמורנו הכרזה על צדקת ה' בתורת הגמול. רקע היסטורי ... (cache)
 • מכללת לפשיץ: הכותרת של החלק הראשון היא " בני אם יפתוך חטאים אל תאבה"(י); החכם מיטיב להכיר את אורחותיה של חבורת הפושעים ובקי בגישה הפסיכולוגית המנחה אותם בפיתויו של החניך ... (cache)
 • געלד פון א גישט־אידישן מקור...: בני אם יפתוך חטאים אל תבא. בני אל. תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם אויב די. זינדיגע וועלן דיר איינרעדן ג€” וויל זיי נישט. מיין קינד. געה נישט מיט זיי, ... (cache)
 • "דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני ה' אלקיכם: י] " בני אם יפתוך חטאים ג€“ אל תאבה" והכוונה בזה, שאם נכנס בך פיתוי של מחשבה רעה, אל תכנס עם פתוייך בטוען ונטען, אלא מיד אל תאבה לו ותדחהו מעליך. ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: השיר (א', יט) מבטא בסגנונו בטוי רגש ולא רק גישה "חכמתית" תבונתית: "בני, אם יפתוך חטאים אל תבא". הרקע לשיר ג€“ מציאות של כנופיות שודדים צעירים האורבים לטרפם ... (cache)
 • על פיתוי פתי - גבריאל רעם: 19 אפריל 2005 ... א', י': בני אם יפתוך חטאים, אל תבא. א' פסוק כ"ב: עד מתי פתאים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת. ... (cache)
 • ר' אברהם הרואה - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: בני, אם יפתוך חטאים אל תאבה (משלי א, י). אם יאמרו: לכה אתנו ונמסור בידך שמות והזכרות שתוכל להשתמש בהם, בני אל תלך בדרך אתם. מנע רגלך מנתיבתם, כי אותם השמות ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: בני אם יפתוך חטאים. א"ר שמעון בן יוחאי ממי למד שלמה, מחכמתו של דוד אביו שאמר חטאים תרדף רעה, לפיכך אמר בחכמתו אם יפתוך חטאים, אם יאמר לך אדם פלוני הוא עשיר ... (cache)
 • בריאה ויצירה: במציאות, במיתוס ובסיפורת: ... ומה לאמת ולחוטאים שכאלה, שנאמר " בני, אם יפתוך חטאים אל תאבה" (משלי א', י). מכל מקום, מר הופגינז עצמו התעורר בוקר אחד ומתנער מתורתו, ... (cache)
 • דרשות ר"י אבן שועיב: ועוד במדרש בני אם יפתוך חטאים וגו', אם יאמרו לכה אתנו וגו', בני אל תלך בדרך אתם, וכי היה צריך להזהיר על זה שלא ילך עם הרוצחים לשפוך דם נקי, ...
 • The Bibliography of the Hebrew Book - הביבליוגרפיה של הספר העברי: בני אם יפתוך חטאים אל תבא · בני אשר · בני ביל"ו · בני ביל"ו · בני בינה · בני בכורי ישראל · בני בלי בית · בני בליעל · בני בנימין · בני בנימין · בני בנימין ... (cache)

תגובות