רעיו של הבן

קוד: רעיו של הבן בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

למחיקה - שולב כאן: משלי כח7: " נוצר תורה בן מבין, ורעה זוללים יכלים אביו " ( פירוט).

תגובות