הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה

קוד: ביאור:משלי ה8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי ה8: "הַרְחֵק מֵעָלֶיהָ דַרְכֶּךָ, וְאַל תִּקְרַב אֶל פֶּתַח בֵּיתָהּ"

כדי להינצל מחטאים, צריך להתרחק מהם גם באופן פיסי - לא להתקרב למקום שבו נמצאים הפיתויים. הפסוק מתייחס לאישה הזרה המפתה את האדם לנאוף עמה. הוא מזהיר את האדם, שהפיתוי הוא גדול מאד, וכדי להינצל ממנו עליו להתרחק ממנה:

הרחק מעליה דרכך = תכנן את דרכך כך שלא תעבור במקום שבו היא נמצאת;

ואל תקרב אל פתח ביתה = אל תתקרב אל מקום מגוריה, גם אם היא לא נמצאת בו. בית = תחום השפעה; כשאתה מתקרב אל פתח ביתה, אתה מושפע מהאוירה, גם אם היא עצמה אינה נמצאת שם.

"אומרים לו לאדם: אל תלך בשוק זה, ואל תכנס במבוי זה, שזונה יש שם נאה ומשובחת. והוא אומר: בוטח אני בעצמי, שאף על פי שאני הולך לשם איני נכשל בה. אמרו לו: אף על פי שאתה בוטח בעצמך, אל תלך לשם שמא תיכשל בה, שהרי אמרו חכמים שלא ירגיל אדם לעבור על פתח זונה" (אבות דרבי נתן ב ז).

הפסוק מתייחס לאישה שמנסה באופן פעיל לפתות את האדם לבוא אחריה, כמו שנאמר בתחילת הפרק, משלי ה3: "כִּי נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתֵי זָרָה, וְחָלָק מִשֶּׁמֶן חִכָּהּ" (פירוט); אולם חז"ל הרחיבו את האיסור וקבעו, שאיש ואישה צריכים להתרחק זה מזו ולא להתייחד בחדר אחד, גם אם שניהם צדיקים. ראו איסור ייחוד בתורה ובספר משלי.

האישה המפתה בפרק זה היא גם משל לפיתויים שכליים ורוחניים. כך פירשו חז"ל: "הרחק מעליה דרכך - זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו הרשות. ואיכא דאמרי הרחק מעליה דרכך - זו מינות והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו זונה" (בבלי עבודה זרה יז א).

"אומרים לו לאדם: אל תלך בין האפיקורסים, ואל תכנס לשם, שמא תיכשל בם. ואם אמר: בוטח אני בעצמי, שאף על פי שאני הולך שם איני נכשל בם. שמא תאמר: שומע אני את דבריהם וחוזר בי? תלמוד לומר: כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים" (אבות דרבי נתן ב ז).

מינות, בלשון התלמוד, היא הנצרות; בזמן התלמוד היו יהודים רבים שהתפתו להתנצר, וכדי להתמודד עם פיתוי זה, קבעו חז"ל שאסור להתקרב לנוצרים כדי לדון איתם בענייני אמונה, וכן אסור להתקרב אל בית השייך לנצרות כגון כנסיה או מנזר. 

ויש אומרים מעבר לכך: "כיוון ששכלו של האדם מוגבל, ואפשר להטעות אותו מאד, לכן אסור אפילו לעיין קצת בספריהם ולנסות להתמודד עם טענותיהם. וזה כולל את כל הספרונים למיניהם שמחלקים המיסיונרים..." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, ל' סיון ה'תשס"ט).

האם אין זו בריחה מהתמודדות? אם ה"מינות" אכן שגויה, מדוע לא להתווכח איתה בצורה שכלית ולהוכיח את טעותה?

- אולי כוונת הפסוק היא שלא צריך לדון איתם במגרש הביתי שלהם (כגון בכנסיה) - "ואל תקרב אל פתח ביתה" - כי שם פועלים גורמים רגשיים שמחלישים את האפשרות לנהל דיון ענייני.

בחזרה לסוגיה - חכמי התלמוד מפרשים את הפסוק גם על ה רשות, שהיא כינוי לרשויות השלטון של המדינה. בעוד שהמינות מציבה פיתוי רוחני, הרשות מציבה פיתוי חומרי - להתקרב לרשויות כדי להשיג הטבות מסויימות; אבל בסופו של דבר הם "נותנין עיניהן בבעלי ממון להרגן וליטול ממונן" (רש"י), ולכן הכתוב ממליץ להתרחק מהם.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • בס"ד: ... ועל אותו הדבר נתפשתי לשם מינות, ולא עוד אלא שעברתי על מה שכתוב בתורה (משלי ה ') הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, הרחק מעליה דרכך זו המינות, ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - סייג;: סייג בכתובים: הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה (משלי ה'), שאומרים לו לאדם אל תלך בין האפיקורסים ואל תכנס לשם שמא תכשל בם. הרחק מעליה דרכך (שם) זו זונה ... (cache)
 • מינות (יהדות) ג€“ ויקיפדיה: בחז"ל דרשו את הפסוק במשלי " הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה, כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה", המדבר בפשוטו על אישה מנאפת, לגבי המינים, ... (cache)
 • הכיעור והדומה לכיעור - על יחסו של רבי אליעזר לסייגים / רונן אחיטוב, שבת שלום: ועברתי על מה שכתוב בתורה: (משלי ה) "הרחק מעליה דרכך, ואל תקרב אל פתח ביתה". על ר ' אליעזר נטפלת על ידי ההגמון הרומאי האשמה המשונה שהוא נוצרי. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - ישראל שחטא: הרי הוא אומר: "הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה" (משלי ה ח). "הרחק מעליה דרכך" - זו מינות, שאומרים לו לאדם אל תלך בין המינים ואל תכנס לשם שמא תכשל בם. ... (cache)
 • היהודים ברומאים, אוסף מוזיאון הכט. איור 1: מטמון שקלים מימי מלחמת: והנאני ונתפסתי על דברי מינות שעברתי על דברי תורה הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח. ביתה כי רבים חללים הפילה וגו'.....".)תוספתא, חולין ב כד, מהדורת צוקרמנדל ... (cache)
 • מדרש רבה - קהלת: ... אתנן זונה ישובו יעשו כורסוון לרבים והנאני ועל אותו הדבר נתפשתי לשם מינות ולא עוד אלא שעברתי על מה שכתוב בתורה (משלי ה') הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ... (cache)
 • ספר עבודת הקודש: ... ולפי שלא רבים יחכמו ואין כל אדם יכול להשמר מחלקת לשון נכריה, שהרי גדול החכמים קרא והטה, הזהיר הוא עליה ואמר הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. ... (cache)
 • ממעמקים - כתב עת לספרות דו שיח בין ר' אליעזר ויעקב איש כפר סכניא;: ואיכא דאמרי: הרחק מעליה דרכך - זו מינות והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו זונה. וכמה? אמר רב חסדא: ארבע אמות. והנה, דו שיח תמוה זה בין ר' אליעזר ליעקב איש ... (cache)
 • שיחות בספר מיכה: בתורה (משלי ה') הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. הרחק מעליה דרכך, זו המינות, ואל תקרב אל פתח ביתה זו זנות. למה? כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה. ... (cache)
 • "המקום אשר יבחר ה'": "ואיכא דאמרי: 'הרחק מעליה דרכך' - זו מינות והרשות, 'ואל תקרב אל פתח ביתה' - זו זונה. וכמה? אמר רב חסדא: ארבע אמות... ופליגא דרבי פדת, דא"ר פדת: לא אסרה תורה ... (cache)
 • סדר נאמנות: 13 פברואר 2009 ... ועברתי על מה שכתוב בתורה הרחק מעליה דרכך - זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו הרשות. ואיכא דאמרי הרחק מעליה דרכך - זו מינות והרשות, ... (cache)
 • משרד המשפטים: ... אישות אך ורק במסגרת נישואין ואף אומר בהסתמך על התלמוד: "אסור לעבור על פתח אשה זונה, עד שירחיק ד' אמות, שנאמר: 'ואל תקרב אל פתח ביתה' (משלי ה, ח)"19. ... (cache)
 • בס'ד: במסכת עבודה זרה מבואר, שיש איסור אפילו להתקרב לפתח הבית של עבודה זרה, שנאמר אל תקרב אל פתח ביתה. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב, שכל עיר השייכת לאומה מן אומות ... (cache)
 • המקום אשר יבחר ה' - "המקום אשר יבחר ה'": "הרחק מעליה דרכך - זו מינות והרשות, ואל תקרב אל פתח ביתה - זו זונה. וכמה? אמר רב חסדא: 'ארבע אמות" (יז.). בהמשך מביאה הגמרא את שיטת עולא האוסר לחיצת יד ... (cache)
 • איך אני יכול לא לפגום בברית: ... אלא רץ ומסלקה לצדדים או לאחריו, וכל המהלך בשוק אחרי אשה הרי זה מקלי עמי הארץ, ואסור לעבור על פתח אשה זונה עד שירחיק ד` אמות שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה.... (cache)
 • Rambam - Daily Torah Study: 24 פברואר 2010 ... לצדדין או לאחריו וכל המהלך בשוק אחרי אשה הרי זה מקלי עמי הארץ ואסור לעבור על פתח אשה זונה עד שירחיק ד' אמות שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה:... (cache)
 • ויגש: ואסור לספר עמהן ולהשיב עליהן תשובה כלל, שנאמר: ואל תקרב אל פתח ביתה." היינו: ישנם מצבים שבהם חוטאים הופכים ללֹא בָּנָיו; אינן כישראל לדבר מן הדברים, ... (cache)
 • עיון בפרקים ז-ח בספר משלי לאור פרשיות מרד אבשלום ומלכות שלמה: באותו מקום אנו מוצאים דרשה הכוללת את שתי המגמות הפרשניות: "'הרחק מעליה ביתך' ג€“ זו מינות והרשות, 'ואל תקרב אל פתח ביתה' (שם) ג€“ זו זונה". ... (cache)
 • הרב יוסף בן הראש: והנה תשובתו: "במסכת עבודה זרה (דף יז ע"א) מבואר, שיש איסור אפילו להתקרב לפתח הבית של עבודה זרה, שנאמר אל תקרב אל פתח ביתה... בסיכום: הדבר ברור שאסור בהחלט ... (cache)
 • ספר שקל הקדש: ... וזהו דכתיב אל תקרב אל פתח ביתה, והבן אמנם כי זהו סוד אש זרה, ואמרו ז"ל כתיב הכא אש זרה וכתיב התם לשמרך מאשה זרה, אמנם כי מסוד האש היסודי יוצאת האש ההיא ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: זו האפיקורסות, ואל תקרב אל פתח ביתה זו הרשות, איכא דאמרי אל פתח ביתה זו זונה, הרחק מעליה דרכך זו האפיקורוסות והרשות, וכמה אמר ר' יצחק ארבע אמות, ... (cache)
 • קהל שוגג - הרב יואל בן נון: ואסור לספר עמהם ולהשיב עליהם תשובה כלל, שנאמר: "ואל תקרב אל פתח ביתה ".[28]. שימושו של הרמב"ם בביטוי "ביד רמה" מוכיח שפרשנותו לפרשת קהל שוגג מול יחיד מזיד ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - תרי עשר: והנאני הדבר ועליו נתפשתי, ועברתי על מה שכתוב הרחק מעליה דרכך זה אפיקורסות, ואל תקרב אל פתח ביתה זה הרשות, ורבנן האי מאתנן זונה קצבה מאי עבדי. ... (cache)
 • ב?צוארי כדי שלא יהו הבריות אומרין דומה לנו שנמצא בה דבר של ערוה או...: ... ועל ידי זה נתפסתי למינות ועברתי על מה שכתוב בתורה הרחק מעליה דרכך זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה זו זנות ועד כמה אמר רב חסדא עד ארבע אמות וכו'. ... (cache)
 • Heb11: ... רמה ואומרים שאין בזה עון, ואסור לספר עמהן ולהשיב עליהן תשובה כלל שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה, [ומחשבת מין לעבודה זרה] <ומחשבה של אפיקורוס לעבודת כוכבים>. ...
 • ספר הזוהר: ... (ד"א, כדין) וישכר ויתגל, ולא הוה ליה חילא למיקם, ובגין כך ויתגל, גלי פרצה דעלמא דהוה סתים, בתוך אהלה כתיב בה"א, ועל דא כתיב ואל תקרב אל פתח ביתה, בתוך ...

תגובות