לא למהר לעשות רע

קוד: ביאור:משלי ו18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי ו18: "לֵב חֹרֵשׁ מַחְשְׁבוֹת אָוֶן, רַגְלַיִם מְמַהֲרוֹת לָרוּץ לָרָעָה"

לכל אדם יש שתי מידות מנוגדות - מידת הזריזות ומידת העצלות. בדרך כלל מידת הזריזות עדיפה, אך יש מקרה אחד יוצא דופן - כשליבו של האדם מלא בתוכניות ומזימות רעות. כך ניתן ללמוד מהפסוק שלנו, המתאר את אחד הדברים שה' מתעב (ראו פסוקים 16-19):

לב = מקום המחשבותחרש = חשב ותיכנןאוון = אין והבל, שקר ומרמה;   כאשר ליבו של האדם חורש ומתכנן אוון ורע, גם מידת הזריזות שלו תוביל אותו לעשות מעשים רעים, ורגליו ימהרו לרוץ לרעה.

לכן, מי שמרגיש משיכה ותשוקה לעשות מעשים רעים, עדיף שיעורר בקרבו את מידת העצלות. שיגיד לעצמו "אין לי כוח לחטוא", "אני יכול לחטוא מחר", "אין לי זמן עכשיו", "זה קשה מדי". אולי בינתיים הוא יתחרט.

מקורות ופירושים נוספים

פירוש דומה נמצא במצודת דוד: "לב חורש - המפנה לבבו לחשוב מחשבות און. לרוץ לרעה - לעשות במהירות עד לא יתנחם" (מצודות).

לפני מספר שנים, בתור למרפאה, פגשתי איש זקן, שאינני זוכר את שמו. הוא לימד אותי, שהמילה עמלק היא ראשי-תיבות של ארבעה דברים שצריך להגיד ליצר הרע:

 • עוד לא
 • מחר
 • לא עכשיו
 • קשה...
מאמר זה מוקדש לרפואתו.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • ^ י י י) מעט עןנות מעט ר/נומויז M1g?"י אדחות משלי ו חיים: לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעד־ז יח). יח קלב יצמם תבמימת יעווצ רצלין י סארעארת ליצריו לדונייא': כזבים ןזד שקר ו^ןשלח מךניכם בין >*חיםיפיחז)יע ... (cache)
 • יסוד מורא וסוד תורה לר' אברהם אבן עזרא: ... מבין וכתוב תהלים קכה ולישרים בלבותם והפך זה משלי כג לב חרש מחשבות און וכתוב אחר משלי ו ולבו בל עמך כי רוע עין תלוי ברוע הלב וזה ידוע מחכמת התולדות. ... (cache)
 • יב יסוד מורא: 1 נ בלבותם והפך זהר) לב חרש מחשבות און וכתוב אחרה) י. ברוע הלב וזה ידוע מחכמת התולדות. על כן היתה העולה כליל כולה לשם על דבר העילה ... (cache)
 • פרשת לך לך: ויש ראיות רבות להשיב עליהן [לסתור את טענת הרבים הללו], ולא אאריך, רק אראה להם: (משלי ו', יח) 'לב חרש מחשבות און '30; (דהי"ב ו', ח) 'הטיבות כי היה עם לבבך'31; ... (cache)
 • -UNTITLED-: 18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה. 19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. ויקרא 5:1. 1 וידבר יהוה אל־משה לאמר. ויקרא 5:4־5 ... (cache)
 • -UNTITLED-: 18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה. 19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. אלוה שונא עדות שיקרית ומילים שיקריות שגורמות לכפירה. ... (cache)
 • בס"ד: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו. עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי. לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה. יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים". ...
 • (Microsoft Word - \376\376\356\347\360\351\352 \340.doc): לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה. יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים. ". בגמרא. (. פסחים קיח.): ". אמר רב ששת משום רבי אל עזר בן עזריה ...
 • מהרות לרוץ לוץןד.: יפיח מכים ^ד שקר ומ^לח מדנים בין אחים: נצר...: רגלים ממהרות לרוץ לרעה רכר זה כמשך מהגאוה שלא ימתין. כעשיית הרעה או יסהכק אם יעשה הרעה אם לאו אלא כשכיאה. לו שיש כידו יכולת לעשות הרעה הוא רץ ככל כתו למהר ... (cache)
 • ן‚· לאור ההלכה: 25 אפריל 2004 ... בפעם הזאת נבקש להפנות מבטנו לדמותו של גיחזו משרתו של אלישע הנביא, אשר לו מייחס מדרש רבה את הביטוי " רגלים ממהרות לרוץ לרעה " וכה דבריו: ... (cache)
 • משלי ו: יח לב חר# מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה: י;פיח כזבים.עד #קר. ומולדו מדנים' בין אתם:= נצר בני מצות אביך ואל תטש תורת אמך: נןשרם. אוצר כל כלי חסדה ... (cache)
 • חוטאים בו מתרצים. בתורה. ובכל האברים אשר חטא ישתדל לקיים בהם המצות...: רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יהיו רצים לדבר. מצוה. לשון שקר. אמת יהגה חכו ופיו יפתח בחכמה ותורת חסד. על לשונו. ידים שופכות דם, פתוח יפתח את ידו לאחיו לענייו, ... (cache)
 • metzora: נקי, לב חורש מחשבות און, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים", ואמר ר' יוחנן: וכולהו לקו בצרעת. ... (cache)
 • מהם שבעת החטאים שדינם מוות?: במשלי 16-19: 6 נאמר: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו: 1) עיניים רמות, 2) לשון שקר, 3) וידיים שופכות דם נקי, 4) לב חורש מחשבות און, 5) רגלים ממהרות לרוץ לרעה ... (cache)
 • פרשת לך לך:..." רגלים ממהרות לרוץ לרעה" - מגיחזי, שנאמר: "ויאמר גיחזי נער אלישע איש הא-להים: הנה חשך אדני את נעמן הארמי הזה מקחת [מידו את אשר הביא. ... (cache)
 • פרשת השבוע | דרך ללא מוצא: "לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה ". פסוק זה מתאר בצורה יפה את הקשר ההדוק בין המעשים למחשבה שמאחוריהם. כשאנחנו רואים רגלים שממהרות לרוץ לאיזה דבר רע ... (cache)
 • צרעת המחלוקת: ואלו הן (שם) 'עינים רמות לשון שקר וידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים'. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - מחלות: רגלים ממהרות לרוץ לרעה, הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכים (ויק"ר פרשה כ"א ד'). כלומר באותו אבר שפגם, בו יתקן. וזאת היא תשובת המשקל המקובלת ורצויה לפניו יתב"ש. ... (cache)
 • פרשת אחרי מות: רגלים ממהרות לרוץ לרעה, הוי, רץ אחר מילה שהיא בין ברכים. יפיח כזבים עד חמס, (ישעיה מג): ואתם עדי נאום ה'. ומשלח מדנים בין אחים, (תהלים לד): בקש שלום ורדפהו. ... (cache)
 • פרשת מצורע - נגעי בתים - גיליונות נחמה ליבוביץ: דאלו הן: "עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אוון, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מוגים בין אחים", ואמר ר' יוחנן: ... (cache)
 • מדרש תנחומא - תולדות: ... עינים רמות ל' שקר ידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה וגו' כשהיה בא עשו מן החוץ היה אומר לאביו אבא המלח מהו שתהא חייבת במעשר, ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת תולדות: רגלים ממהרות לרוץ לרעה וגו'. כשהיה בא עשו מן החוץ היה אומר לאביו: אבא המלח מהו שתהא חייבת במעשר? והיה תמה יצחק ואומר: ראה בני זה, כמה דקדק במצוות. ... (cache)
 • מאלוהים בישראל אל נער איש האלוהים (מלכים ב' ה' פס' כ-כז): 'רגלים ממהרות לרוץ לרעה' (שם, פס' יח) מגיחזי שנא' 'ויאמר גיחזי נער אלישע... כי אם רצתי אחריו'..." (ויק"ר טז: א). בדברי גיחזי "ולקחתי מאתו מאומה" מהדהדת לא ... (cache)
 • דברי תורה - ברית מילה חינם על ידי רופא או מוהל תינוק ילד, מבוגר...: רגלים ממהרות לרוץ לרעה, הוי רץ אחר מילה שהיא בין ברכים, ויש בזה ב' פירושים, אם הכוונה על המוהל או על הסנדק. יפיח כזבים עד חמס, (ישעיה מג) ואתם עדי נאום ה'. ... (cache)
 • (24) מדרש רבה שיר השירים פרשה ח פסקה ז: ... מחשבות און שהנואף והנואפת אין מחשבותם בכל שעה אלא עון אימתי הם חוטאים ואומרים זה לזה באיזה מקום באיזה שעה רגלים ממהרות לרוץ לרעה בודאי שממהרין לעשות את ... (cache)
 • 113: כך או כך, יפים משלי שלמה: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו. עינים רמות, לשון שקר וידים שופכות דם נקי. לב חורש מחשבות אוון, רגלים ממהרות לרוץ לרעה.... (cache)
 • בס"ד: ... והם: "עינים רמות; לשון שקר; וידים שופכות דם נקי; לב חורש מחשבות אוון; רגלים ממהרות לרוץ לרעה; יפיח כזבים עד שקר; ומשלח מדנים בין אחים" (משלי ו יח-יט). ... (cache)
 • פירוש הראב"ד לספר יצירה: ועל שבע תמורות החיצונות נאמר שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו, עינים רמות לשון שקר וידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח כזבים עד ... (cache)
 • 5765 - Tazria: ואלו הן (שם) 'עינים רמות לשון שקר וידים שופכות דם נקי לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים'. ... (cache)
 • ספר שערי אורה: ואם ח"ו נמצא אדם רשע וטמא ובליעל, חורש מחשבות אוון, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, מאוס בטוב ובחור ברע, מאוס בתורה ובמצוות, בהיות מידת צדי"ק עומדת להביט במעשיו ... (cache)

תגובות