התורה והמצוה מדריכות בכל מצב

קוד: ביאור:משלי ו22 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

האם המזוזה, שאנו שמים על הדלת, היא מעין קמיע, השומר על הבית מצרות? האם אמירת תהילים היא סגולה להגנה מפני טילים? על-פי ספר משלי, המצוות והתורה אכן שומרות עלינו - שמירה רוחנית ולא דווקא פיסית:

משלי ו20-23: "נְצֹר, בְּנִי, מִצְוַת אָבִיךָ, וְאַל תִּטֹּשׁ תּוֹרַת אִמֶּךָ.
קָשְׁרֵם עַל לִבְּךָ תָמִיד, עָנְדֵם עַל גַּרְגְּרֹתֶךָ.
בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךְ, בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ.
כִּי נֵר מִצְוָה, וְתוֹרָה אוֹר, וְדֶרֶךְ חַיִּים תּוֹכְחוֹת מוּסָר.
לִשְׁמָרְךָ מֵאֵשֶׁת רָע, מֵחֶלְקַת לָשׁוֹן
נָכְרִיָּה"

החכם מבחין בין מצוה (מצוות אביך) לבין תורה (תורת אמך) - כמו בפסוקים אחרים המדברים על תורה ומצוה בספר משלי;

הוא ממליץ להשתמש באמצעי זיכרון כדי לזכור את המצוה והתורה טוב יותר - לקשור אותם על הלב ועל הגרון - כמו בפסוקים אחרים המדברים על תכשיטים וחכמה

והוא קובע, שהמצוות והתורה מנחים את האדם ושומרים עליו כשהוא הולך, שוכב, או מתעורר:

והפסוק מקביל לפסוק הבא:
ובפסוק הבא נאמר במה בדיוק מתבטאת השמירה, משלי ו24: "לִשְׁמָרְךָ מֵאֵשֶׁת רָע, מֵחֶלְקַת לָשׁוֹן נָכְרִיָּה" (פירוט).

מכאן ברור, שהשמירה הנזכרת בפסוקנו (תשמור עליך) היא שמירה רוחנית - כמו ההנחיה (תנחה אותך) והשיחה (תשיחך). המצוה והתורה שומרות על האדם בכך שהן מצילות אותו מפיתויים, ומנחות אותו ללכת בדרך טובה. לא מדובר בשמירה מיסטית של קמיע או סגולה המגנים מפני מחלות וצרות, אלא בשמירה טבעית הנובעת מכך שהאדם הולך בדרך הנכונה.


פסוקים דומים וקשורים

 • סגולות השמירה של התורה והמצוה נזכרו גם בפרק הבא, וגם שם הכוונה לשמירה רוחנית, משלי ז5: "לִשְׁמָרְךָ מֵאִשָּׁה זָרָה, מִנָּכְרִיָּה אֲמָרֶיהָ הֶחֱלִיקָה".
 • בפרק ב נאמר, שהמזימה והתבונה שומרות על האדם, ושם הכוונה לשמירה שכלית, ידיעת המזימות של הנוכלים על-מנת להיזהר מהם, משלי ב11: "מְזִמָּה תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ, תְּבוּנָה תִנְצְרֶכָּה" (פירוט).

הנחיה או הבטחה

בקריאה ראשונה, הפסוקים מזכירים את המצוות בספר דברים:
 • דברים ו7-9: "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ, וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ. וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ, וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ. וּכְתַבְתָּם עַל מזזות בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ."
 • דברים יא18-19: "וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם, וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם. וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ . וכתבתם עַל מזוזות ביתך ובשעריך."
אולם, יש הבדלים בין הפסוקים:
 • בספר משלי נזכרו רק שלושה מצבים - בהתהלכך, בשכבך, והקיצות; בעוד שבספר דברים נזכר גם בשבתך בביתך.
 • הבדל חשוב יותר: בספר משלי נאמר שהתורה  בשכבך - תשמור עליך, בלשון הבטחה; ובספר דברים נאמר ודברת בם... בשכבך, בלשון הנחיה.
לכן נראה לי, שמשמעות הפסוקים בספר משלי שונה מאשר בספר דברים, ומטרתם היא לתאר את התועלת שבזכירת המצוה והתורה. ההנחיה המעשית בקטע שלנו נמצאת בפסוק 20: "נצור, בני, מצות אביך, ואל תטוש תורת אמך".

מקורות ופירושים נוספים

מצוות מזוזה

הקשר למצוות מזוזה נרמז כבר בפסוקים המקבילים מספר דברים, שהבאנו למעלה.

בתלמוד הירושלמי פירשו את פסוקנו על מצוות מזוזה: "ארטבון שלח לרבינו הקדוש חד מרגלי טבא אטימיטון. אמר לו: 'שלח לי מילה דטבא דכוותה!'. שלח ליה חד מזוזה. אמר לו: 'מה אנא שלחי לך מילה דלית לה טימי, ואת שלחת לי מילה דטבא חד פולר?!' אמר לו: 'חפציך וחפצי לא ישווה בה. ולא עוד, אלא דאת שלחית לי מילה דאנא מנטיר לה, ואנא שלחי' לך מילה דאת דמך לך והיא מנטרא לך, דכתיב בהתהלכך תנחה אותך וגו'" (ירושלמי פאה א א), כלומר: "ארטבן מלך פרס שלח לרבי אבן יקרה למתנה, ושאל ממנו כי גם הוא ישלח לו דבר יקר למזכרת, ושלח לו מזוזה, התפלא ארטבן על המתנה הקטנה הזאת, ושאל את פי רבי על זה, והשיב לו: אתה שלחת לי דבר יקר שעליי לשמרו, ואני שלחתי לך  דבר יקר שישמור אותך מכל רע, ככתוב  בהתהלך תנחה אותך, ובשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך" (ע"פ תלמוד ירושלמי, פאה פרק א הלכה א, תרגום ע"פביאור "דברי יעקב"; תרגום אחר ראו ב אתר פאר הסת"ם),  ובשאילתות של רב אחאי גאון ישנה תוספת המבהירה שהכוונה לשמירה חומרית: "מיד נכנס שד בביתו של ארטבן; ולא היה לו אלא בת אחת ובאו כל הרופאים ולא הועילו לה. כיון שנטל ארטבן את המזוזה ושם לה על הפתח - מיד ברחה אותה שדה; ונטל רבינו הקדוש מרגלית לעצמו" (להסבר מפורט ראו מאמר של הרב מרדכי הוכמן, אתר ישיבת בית אל).

מצד שני, כתב הרמב"ם: "מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הריוח שבין פרשה לפרשה שדי ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ. אבל אל ו שכותבין מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות הרי הן בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא, שאלו הטפשים, לא די להם שבטלו המצוה, אלא שעשו מצוה גדולה, שהיא יחוד השם של הקדוש ברוך הוא ואהבתו ועבודתו, כאילו הוא קמיע של הניית עצמן, כמו שעלה על לבם הסכל שזהו דבר המהנה בהבלי העולם" (הלכות מזוזה ה ד).

פירושנו בגוף המאמר מתאים לדעת הרמב"ם. סגולת השמירה של המזוזה, כמו של שאר המצוות, מתבטאת בכך שהיא מזכירה לו את "ייחוד השם של הקדוש ברוך הוא, ואהבתו, ועבודתו", וכך עוזרת לו להתגבר על פיתויים.

ומסתבר שזו היתה גם כוונתו של רבי יהודה הנשיא: "בחילופי הדברים בין רבי לארטבן ישנה גם מחשבה מוסרית, שהנה, למושגו של ארטבן, העושר החומרי הוא הנותן לאדם האושר האנושי. וביודעו כי גם רבי היה עשיר מופלג, שלח לו מתנה יקרת המציאות, וחשב שרבי בוודאי לא ימצא דבר יקר כזה להחזיר לו. אבל רבינו הקדוש שלח לו דווקא דבר כזה, שעל ידו ייתן ביטוי למושג הנעלה, שעיקר שלימות האנושי טמון ברעיונות המסומלים במזוזה, כמו נצחיות הבורא, אחדותו והוויתו בעולם הבריאה והיצירה, ולא הרכוש החומרי, כי יותר מה שמרבה ברכוש אינו בטוח בחייו, כאמרם "מרבה נכסים מרבה דאגה", בו בזמן שמי שהולך בדרכי התורה, המסומלת במזוזה, הולך לבטח דרכו וניצול מכל מיני מזיקים, כך שבמחשבות הנעלות הטמונות במזוזה הביע הכרת תודתו למלך פרס בעד מתנתו" (הרב יעקב שכטר, "דברי יעקב").

לימוד תורה

בדברי חכמי ישראל ישנן דעות שונות לגבי כוח השמירה של התורה. הרמב"ם, למשל, כתב לכאורה דבר והיפוכו בהלכה אחת: "הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק שלא יבעת, והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שיישן - לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים, אלא שהן בכלל הכופרים בתורה, שהן עושין דברי תורה רפואת גוף, ואינן אלא רפואת נפשות, שנאמר (משלי ג22) ויהיו חיים לנפשך. אבל הבריא שקרא פסוקין ומזמור מתהילים כדי שתגן עליו זכות קריאתן וינצל מצרות ומנזקים - הרי זה מותר" (הלכות עבודה זרה יא יב), ולא זכיתי להבין עומק דבריו (ראו דיון בשות מורשת ובפייסבוק).

ולגבי הפסוק שלנו, "בנוהג שבעולם, אדם לוקח חפץ, מיצר לשמרה; אבל התורה משמרת בעליה, שנאמר, בשכבך תשמור עליך" (ע"פ שמות רבה לג ו); ויש שהסיקו מכאן, שאנשים העוסקים בתורה לא צריכים להשתתף במשימות הקשורות לשמירה על העיר: "אמר רב יהודה: הכל לאיגלי גפא [הכל מסייעין לגדור חומת העיר ולהעמיד שעריה שלא יכנס צבא שונאים לעיר] ואפילו מיתמי, אבל רבנן – לא; מאי טעמא? רבנן לא צריכי נטירותא [תורתו משמרתו, כדכתיב בשכבך תשמור עליך ]" (תלמוד בבלי בבא מציעא קח. [רש"י])

וכן: "אמר רב יוסף: מצוה - בעידנא דעסיק בה, מגנא ומצלא; בעידנא דלא עסיק בה, אגוני מגנא, אצולי לא מצלא. תורה - בין בעידנא דעסיק בה, ובין בעידנא דלא עסיק בה, מגנא ומצלא". "מתקיף לה רבה: אלא מעתה, דואג ואחיתופל, מי לא עסקי בתורה? אמאי לא הגינה עלייהו? אלא, אמר רבא: תורה - בעידנא דעסיק בה, מגנא ומצלא; בעידנא דלא עסיק בה, אגוני מגנא, אצולי לא מצלא. מצוה - בין בעידנא דעסיק בה בין בעידנא דלא עסיק בה, אגוני מגנא, אצולי לא מצלא" (תלמוד בבלי סוטה כא.), "מגנא - מן היסורין, ומצלא - מיצר הרע, שלא יכשילנו לחטא" (רש"י שם).

לענ"ד, וכפי שכתבתי בגוף המאמר, הפסוק אינו מבטיח שמירה ניסית, מעל לטבע, על כל אדם היושב ולומד, אלא שמירה הנובעת מכך שהאדם מפיק מהתורה את ההנחיות הנכונות לכל מצב. בין השאר, ישנן בתורה הנחיות הקשורות להתגוננות בדרך הטבע (ראו הכנות למלחמה בספר משלי), וכדי להישמר מצרות, יש לקיים הנחיות אלו.

קבוע הזמן

1. הפסוק "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך" מתאר, באופן מילולי, תקופה של 24 שעות - יום, לילה, והבוקר שאחריו;

2. אפשר גם לפרש שהפסוק מתייחס לתקופה ארוכה יותר - תקופה שבה האדם נמצא במצבים שונים - הליכה, שכיבה ויקיצה: "דַּעֲלַיְיהוּ אִתְּמַר בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אוֹתָךְ, בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמוֹר עָלֶיךָ, וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ, דִּבְכָל אֲתַר דְּקַיְימִין יִשְׂרָאֵל בְּכָל פִּקּוּדָא וּפִקּוּדָא לִשְׁכִינְתָּא, אִיהִי קַיְימַת בְּגִינַיְיהוּ בְּכָל דּוֹחֲקָא וְצַעֲרָא, בֵּין בְּאָרְחָא בֵּין בְּיִשּׁוּבָא בֵּין בְּיַמָּא. וְדָא אִיהוּ: בְּהִתְהַלֶּכְךָ בְּמַדְבְּרָא תַּנְחֶה אוֹתָךְ, הֲדָא הוּא דִכְתִיב ( תהלים פה, יד ) צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו;  בְּשָׁכְבְּךָ בְּיִשּׁוּבָא תִּשְׁמוֹר עָלֶיךָ,וַהֲקִיצוֹתָ לְמֵיזַל בְּיַמָּא הִיא תְשִׂיחֶךָ" (תיקוני זהר לה ב).

3. וכפי שפירשנו בגוף המאמר, התקופה הזאת היא משל לתקופה יותר ארוכה - פרק זמן משמעותי בחיי האדם, שבו הוא הולך בדרך מסויימת שקבע לעצמו בתחילת התקופה. במשך רוב חייו של האדם, יש לו פרוייקט עיקרי שהוא משקיע בו את כוחותיו - בין אם זה עבודה, משפחה, עסקים או לימוד. מפעם לפעם אדם מסיים פרוייקט, לוקח הפסקה למנוחה ומתחיל פרוייקט חדש, למשל, מסיים תואר באוניברסיטה ושוקל אם להמשיך ללמוד או ללכת לעבוד. בכל השלבים הללו, המצוה והתורה מדריכות את האדם. בכל מצב שבו אנחנו נמצאים - הליכה בקצב קבוע, עצירה למנוחה, או התעוררות לפעולה - יש לשמור על קשר עם התורה והמצוות, כך שנוכל ללמוד מהן ולקבל מהן הנחיות.

"'בצומת הבאה פנה ימינה... בכיכר צא ביציאה השניה... מחשב מסלול חדש... בעוד מאה מטר פנה שמאלה... הגעת ליעד...' - האם מישהו המציא GPS לחיים? שכל פעם שיש ספק והתלבטות מה לעשות נשמע קול מנחה הנחיה צמודה מה לעשות? כן! ה' יתברך המציא דבר כזה, והיא התורה - מי שלומד תורה, בכל צעד ושעל היא מראה לו מה העיקר ומה הטפל, איך לפעול וממה לחדול..." (ע"פ הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, י"ד תמוז ה'תשס"ט).

רלב"ג פירש באופן דומה - משל לפרק-זמן שבו האדם מעיין בסוגיה מסויימת:

 • "בהתהלכך - בדברים העיוניים: תנחה אותך - התורה להשיג דברי חפץ, וזה שכבר תשמור, בשרשים אשר הושרשו, בה מהטעות בהתחלות, וזה ממה שינחה אותך אל האמת בדרוש דרוש:
 • בשכבך - באמצע הדרך אשר תדרוך בה למצוא הדרוש, כי יחלשו כחותיך ותצטרך לשינה, הנה התורה תשמור בעבורך מה שהתחלת להקדימו כדי להשיג הדרוש, עד שלא תצטרך שנית להתחיל העיון בו מראשיתו;
 • וכאשר תיקץ משנתך, הנה התורה תדבר לך הדברים שמצאת קודם שתשכב, להישירך להשלים החקירה...." (רלב"ג).

4. וחלק מחז"ל פירשו, שהפסוק הוא משל לתקופה עוד יותר ארוכה - החיים כולם, המוות, והחיים שאחריהם: "בהתהלכך תנחה אותך - זה העולם הזה, בשכבך תשמור עליך - זו מיתה, והקיצות היא תשיחך - לעתיד לבא(רבי מנחם בר יוסי, בבלי סוטה כא.) "בהתהלכך - בחייך; בשכבך - בקבר; והקיצות - לתחיית המתים, לעמוד בדין; היא תשיחך - תליץ בעדך" (רש"י)

 

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • תומר דבורה י: "והתחיל מהלילה עת שכיבת האדם על מיטתו, והרי השליטה היא לילה מידת המלכות, והוא הולך לישן, השינה היא כעין מיתה ואילנא דמותא שלטא, מה יעשה, יתקן ויקדים להתקשר בסוד הקדושה דהיינו סוד מידת המלכות בבחינת קדושתה, ולזה ילך על מיטתו ויקבל עול מלכות שמים שלימה בכוונת הלב. קם בחצות לילה יטול ידיו מהקליפה השולטת עליהם ויעביר רעה מבשרו ויברך, ויתקן השכינה בעסק התורה, ועל זה נאמר עליה ( משלי ו, כב ): " בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ " מן החיצונים " וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ " . ותתקשר עמו והוא עמה, ויתעלה דיוקן נשמתו בגן עדן עם השכינה הנכנסת שם עם הצדיקים, והתפארת יבוא שם גם הוא להשתעשע עם הצדיקים ועמו בחברתם, שכולם מקשיבים לקולו. הרי ממש נסע עמה מהמיתה והשינה אל סוד החיים העליונים ונקשר בסוד גן עדן והתחיל להתנוצץ עליו אור התפארת המתנוצץ בגן עדן על הצדיקים, וכן פירש בפרשת תרומה (דף קל:)."
 • פרשת לך לך - ברית מילה מאהבה: 30 דצמבר 2007 ... אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר (משלי ו', כ"ב): 'בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך, והקיצות היא תשיחך'. 'בהתהלכך תנחה אתך' בעולם הזה, ... (cache)
 • אמור לחכמה אחותי את: 25 מרץ 2010 ... בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך, והקיצות היא תשיחך. כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. (משלי ו'/כ'-כג') ... (cache)
 • Chapter 6 | DWD eTexts: שנאמר, "בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך". בהתהלכך תנחה אתך - ביולם הזה. בשכבך תשמור עליך - בקבר. והקיצות היא תשיחך - לעולם הבה. ... (cache)
 • רשת מאמרים - יהדות: אמור לחכמה אחותי את נכתב על ידי דוד דרומר "נצר בני מצות אביך, ואל תטש תורת אמך. קשרם על לבך תמיד, ענדם על גרגרתך. בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך, והקיצו ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך". מובן, יש כאן גם הבדלים, ועליהם נעמד בהמשך דברינו, אבל יש גם דמיון רב בתוכן ובלשון, ואותו יש לציין. ... (cache)
 • וערבה לה': בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך. והקיצות היא תשיחך. כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות. מוסר". בעמד דניאל לקרוא בתורה נשיר את הפיוט. הזה: דרשת שבת הגדול ... (cache)
 • פירושה של קריאת שמע המקראית: 22 בהתהלכך תנחה אתך, בשכבך תשמר עליך, והקיצות ג€“ היא תשיחך. (משלי ו' 22-20). וברורה לא פחות היא זיקתם של כתובים מקראיים אלה לנוסחות הנאמנות המדיניות של המזרח ... (cache)
 • more "בהתהלכך תנחה אתך בשכבך ":
 • ספרי דברים פיסקא קיב: ... ואומר +שם /משלי/ ו כב+ בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אותך, בעולם הזה, בשכבך תשמר עליך, בשעת מיתה, והקיצות, ... (cache)
 • מאמרים בנושא יעוץ: ... קדם שזוכין שיעמדו וישקטו שמרי המח למטה עד שלא ירצה שום דבר בעולם, ויהיה הכל שוה אצלו "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך" הינו שהכל שוה ... (cache)
 • "למי אוי למי אבוי": משלי כג, כט- לה: אזהרת חכמים כנגד שתיית יין?: בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך'. השיכור עודנו ישן בבטאו את משאלתו לשוב ולשתות, והיין אפוא "דובב שפתי ישנים", מעודדם לדבר בשנתם, וראו שיר השירים ז י שכבר ... (cache)
 • שקיעה נוגה: 29 דצמבר 2007 ... ויהיה הכל שוה אצלו "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך" הינו שהכל שוה ואין שום חלוק בין העולם הזה ובין הקבר ובין העולם ... (cache)
 • more "תשמר עליך והקיצות היא ":
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג: בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה; בשכבך תשמור עליך, בקבר; והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא; ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - יוסי בן קיסמא;: ... מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר [משלי ו] בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך.... (cache)
 • ביאור:משנה אבות פרק ו ג€“ ויקיטקסט: ... ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד, שנאמר (משלי ו), בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה. ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות אלא תורה ומע"ט בלבד, שנאמר 'בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך'. 'בהתהלכך תנחה אותך' - בעוה"ז. ... (cache)
 • העולם הבא ג€“ ויקיפדיה: והתורה מגינה עליו כל אותן השנים שהוא מוטל בעפר שנאמר (משלי ו) "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" בהתהלכך תנחה אותך - בעולם הזה בשכבך ... (cache)
 • אמור לחכמה אחותי את: 25 מרץ 2010 ..."בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך" - התורה איתך כל הזמן: כשאתה מהלך ביום - היא מנחה אותך בדרך טובה שהיא דרך החיים, ... (cache)
 • למה לשמור תורה ומצוות: בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך; והקיצות - היא תשיחך. כי נר מצוה, ותורה אור; ודרך חיים תוכחות מוסר. לשמורך מאשת רע; מחלקת לשון נוכרייה. ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ו - משנה ד: 24 פברואר 2009 ... ודאי שלא, אלא על כרים וכסתות, אם כן כך צריך לעסוק בתורה עד שיהיה לך קורת רוח כמו בשינה, דכתיב "בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" (משלי ו, ... (cache)
 • מערת המכפלה | שיעורים: ומזה מובן גם בנוגע למה שכתוב [7] "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" (לעולם הבא) - שכשם ש"והקיצות" הוא-עניין של עלייה לגבי "בהתהלכך", ... (cache)
 • Wapedia - Wiki: סיום מסכת: ויתקיים בי "בהתלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות - היא תשיחך". "כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים". "ארך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד". ... (cache)
 • סיום מסכת ג€“ ויקישיבה: ... בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך"; [שם ט, יא] "כי בי ירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים"; [שם ג, טז] "אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד"; [תהלים כט, ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - בראשית: ... שנאמר "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך", בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך ג€“ בקבר, והקיצות היא תשיחך לעולם הבא. ... (cache)
 • "פאר הסת"ם" תשמישי קדושה: שתשמור עליך שכתוב: "בהתהלך תנחה אותך ובשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך"[משלי ו '] לימיםצ חלתה בתו היחידה של ארטבן מלך פרס ולא הועיל לה מאומה. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת לך לך - אברהם ולוט: ... אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד שנאמר 'בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך'.... (cache)
 • breslev.co.il - מזוזות: ואילו אני שלחתי לך מתנה שתשמור עליך, ככתוב: "בהתהלך תנחה אותך ובשוכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" (משלי ו). לימים חלתה בתו היחידה של מלך פרס, ... (cache)
 • סיפורים מסביב למזוזה | מתנאל | מתנות | יודאיקה | תשמישי קדושה |: שתשמור עליך שכתוב: "בהתהלך תנחה אותך ובשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך"]משלי ו '[ לימיםצ חלתה בתו היחידה של ארטבן מלך פרס ולא הועיל לה מאומה. ... (cache)
 • [פרשת השבוע]אחרי מות+קדושים - פורום אטרף: 23 נובמבר 2007 ... עליך והקיצות היא תשיחך'. 'בהתהלכך תנחה אותך' - בעוה"ז. 'בשכבך תשמור עליך' - בקבר. 'והקיצות היא תשיחך' - לעוה"ב". Kobi_S מנותק ... (cache)
 • המרגלית והמזוזה:: תנחה אותך, ובשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך" (משלי ו'). לימים חלתה בתו היחידה של ארטבן מלך פרס ולא הועיל מאומה, נזכר ארטבן ... (cache)
 • סגולות לנדודי שינה ויקיצה - GoopSites - סגולות: "בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך". (מקורות: "סגולות ישראל, "רפואה וחיים"). סגולה לבטל שינה. חמישה עשר מזמורי התהלים: "שיר המעלות" (של ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת משפטים: ... אומרת לו: אפילו הכי בהתהלכך תנחה אותך ובשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, וזה שכתוב אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו ... (cache)
 • ספר: וזהו שאמר הכתוב במשלי, בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, ובארתי שכוונת הכתוב שיהיה אדם כמו סומא שאי אפשר לו להלך כי אם ע"י המושך אותו, ... (cache)
 • תמונות קברי הצדיקים בארץ ישראל: ... שנאמר, בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה, בשכבך תשמור עליך, בקבר, והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא, ואומר, ... (cache)
 • ספר משלי פרק ו' (א) בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך: (ב) נוקשת...: (כב) בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך: (כג) כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר: (כד) לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה: ... (cache)
 • "HITKASHRUT" - צעירי חב"ד - שבועון התקשרות: עליך, והקיצות היא תשיחך: בהתהלכך תנחה אותך - בעולם- הזה, בשכבך תשמור עליך - בקבר, והקיצות היא תשיחך - לעולם-הבא. ואומר, לי הכסף ולי הזהב נאום ה' ... (cache)
 • בחדרי חרדים | לימוד פרקי אבות בימי ספירת העומר לזכר 24-אלף תלמידי...: ... בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה. בשכבך תשמור עליך, בקבר. והקיצות היא תשיחך לעולם הבא. ... (cache)
 • http://www.2all.co.il/web/Sites/serafim, המשיח בתנך: ... והוא מחייה המתים ומדובב שפתיהם לאמור דברי חיים שקמים בהם כמו משלי ו " בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך" ובתהילים קיג 7 ג€�מקימי מעפר ... (cache)
 • ט"שעב לארשי וניבר 'יפ םע תובא: בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך, בהתהלכך תנחה אותך בעולם. הזה, בשכבך תשמור עליך בקבר, והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא ואומר. לי הכסף ולי הזהב נאום ה צבאות. ... (cache)
 • רעיא מהימנא: ובג"ד זובח לאלקים יחרם וגו' צריכין ישראל לשתפא ליי' בהליכה דלהון בהקיץ דלהון הה" ד בהתהלכך תנחה אות בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. קם ההוא תלמידא ואשתטח ... (cache)
 • qu& תהלים צ (רבי יהודה פתח. 'וישלח יעקב מלאכים לפניו וגו פרשת...: בך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך. בשכבך בקברא.,. אור. ייתא תצור עליך. מדינא דההוא עלמא. והקיצות.,. כד. א. יתער. "קב. ה. רוחין ונשמתין. לאחייא מתייא ...
 • תיקוני זהר: ביומא דדינא דאיהי ראש השנה, איהי קמת עמהון לדינא, דקיימין לה בצלותהון, דעלייהו אתמר בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך, והקיצות היא תשיחך, דבכל אתר דקיימין ... (cache)
 • more "עליך והקיצות היא תשיחך ":

תגובות