להיכנס לפוליטיקה בלי לצאת מעבודת ה'

קוד: לשתף את ה' במחשבות בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

טענה מקובלת היא, שהעולם הפוליטי הוא עולם מסוכן מבחינה רוחנית - מי שנכנס לפוליטיקה, עלול להתקלקל ולהפוך למושחת. למי שבכל-זאת מעוניין להקים מפלגה ולרוץ לכנסת, מומלץ לעיין במשלי טו 33 עד משלי טז 9.

בקטע זה ישנם עשרה פסוקים, וכמעט בכולם נזכר שם ה' באחת הצלעות, ומעשי האדם בצלע השניה. צורה זו של הפסוקים רומזת שהאדם צריך לשתף את ה' בתוכניותיו, מחשבותיו ומעשיו; הרעיון נכון בכל התחומים, ובפרט בפוליטיקה:

ואם הצלחת להגיע לשלטון - קרא בהמשך הפרק - שם תמצא עצות ורעיונות הקשורים לניהול ממלכה ומדינה.

פירושים נוספים

פירשנו את הפסוקים מנקודת מבט של פוליטיקאי, אבל המסרים מתאימים כמובן לכל אדם. כל אחד בתחומו יכול לשתף את ה' במחשבותיו ובמעשיו.

על-פי הפשט, בפרק זה, כמו בשאר הפרקים י-כב, אין קשר בין הפסוקים, ויש לפרש כל פסוק בפני עצמו; ראו במפרשים.

חכמי המדרש מצאו קשר בין חלק מהפסוקים בקטע: "כל דרכי איש זך בעיניו, ותוכן רוחות ה' - זה השוטה, שמחכים עצמו בעיניו, והוא אינו יודע שתוכן רוחות ה'. אבל מי שמשליך מחשבות ליבו על הקב"ה, הוא מכין מחשבותיו, שנאמר:  גול אל ה' מעשיך, ויכונו מחשבותיךכל פעל ה' למענהו - אלו פועלי תורה; וגם רשע ליום רעה - שאם אינו עושה תשובה, מוכן הוא לדינה של גיהנם.  תועבת ה' כל גבה לב - זה שמגביה ליבו לפני בוראו. יד ליד לא יינקה - לא יינקה מדינה של גיהנם. אמר רבי סימון: כל אדם שהוא שפל רוח, ומחשב בליבו להתהלך בדרכיו של הקב"ה, יהא מובטח שהוא מכין צעדו, שנאמר:  לב אדם יחשב דרכו, וה' יכין צעדו" (מדרש משלי (בובר)). לפי המדרש, הרעיון המרכזי של הקטע הוא הקשר בין ענוה לבין תשובה: האדם צריך להיות ענו, לא להיות בטוח שדרכו זכה וטהורה, אלא לבדוק את עצמו ולחשוב כל הזמן האם הוא אכן עושה את רצון ה'.

תגובות