גזל פוגע בנפש

קוד: ביאור:משלי כב23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כב23: "כִּי ה' יָרִיב רִיבָם, וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ"

- כי אמנם העניים עצמם אינם מסוגלים לריב עם העשירים שגזלו את רכושם, אבל ה' יריב את ריבם, ויקבע (ייקח בכוח) את רכושם ואת נפשם של האנשים שקבעו (לקחו בכוח) את רכושם ואת נפשם של העניים.

עצות

ההלכה והחוק מבחינים בין דיני ממונות לבין דיני נפשות. ובאמת בדרך-כלל יש הבדל מהותי בין פגיעה ברכושו של אדם לבין פגיעה בחייו. אבל ספר משלי מלמד, שלפעמים פגיעה ברכוש עלולה להיות חמורה כמו פגיעה בחיים.

פסוק 22 מזהיר מפני גזל עניים: "אַל תִּגְזָל דָּל כִּי דַל הוּא, וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר". מדוע גזל עניים חמור יותר מגזל רגיל? פסוק 23 רומז לשתי סיבות:

א. כי ה' יריב ריבם = כי העניים לא יכולים לריב ולהילחם עבור עצמם. אין להם כסף לעורך דין, ואין להם אפשרות לעמוד בתביעה משפטית ממושכת. כתוצאה מכך, הם נאלצים לוותר על הרכוש המגיע להם, וחלוקת הרכוש הצודקת נפגעת.

וקבע את קובעיהם = הפועל קבע הוא תרגום ארמי של הפועל גזל (רש"י), אבל בתנ"ך הוא מופיע רק במקום אחד נוסף, מלאכי ג8-9: "הֲיִקְבַּע אָדָם אֱלֹהִים? כִּי אַתֶּם קֹבְעִים אֹתִי! וַאֲמַרְתֶּם 'בַּמֶּה קְבַעֲנוּךָ?' הַמַּעֲשֵׂר וְהַתְּרוּמָה! בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֵאָרִים, וְאֹתִי אַתֶּם קֹבְעִים, הַגּוֹי כֻּלּוֹ!"; נראה ש"פעל קבע בא על גזל עני והקדש ומתנת שמים" (מלבי"ם, ביאור המילות), השימוש בפועל זה בא להדגיש, שה' מתייחס לרכושם של העניים כאל קודש. חלוקת רכוש צודקת היא קודש בעיני ה', ולכן מי שגוזל מהעניים כאילו גוזל מההקדש. 

ב. נפש = הצד החומרי של החיים; ככל שאדם עני יותר, הוא משתמש בחלק גדול יותר מרכושו לצרכי המחיה הבסיסיים; לכן, כשאדם גוזל מהעני, הוא עלול ממש לפגוע בחייו. בברית שה' כרת עם בני נוח, הוא התחייב לדרוש את נפש האדם, בראשית ט5: "וְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ, מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ, וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם"; לכן גם כאן, כשאדם גוזל מהעני ופוגע בחייו, ה' דורש את דמו, קובע ולוקח את נפשו של הגזלן. 

"כי בגזלת העשיר ובהטיית דינו, שיש לו כח מעצמו, הוא רק עסקי ממון; לא כן בהדל והעני, שאין לו מי שיריב בעדו, אז ה' יריב ריבו, כי החלשים שאין להם כח ה' יריב ריבם, ואז אינו דיני ממונות, רק יקבע את קובעיהם נפש" (מלבי"ם).

דקויות

חכמי התלמוד, רב הונא ורב חסדא, נחלקו לגבי פירוש המילה נפש (בבלי בבא מציעא קיב., בבלי בבא קמא קיט.):

1. אחד פירש שהכוונה ל"נפשו של נגזל" - מי שגוזל את רכושו של העני, כאילו גוזל את נפשו.

2. והשני פירש שהכוונה ל"נפשו של גזלן" - מי שגוזל את רכושו של העני, עונשו יהיה שה' יגזול את נפשו.

ולענ"ד אפשר לשלב את שני הפירושים (ראו "עצות").

רב הונא ורב חסדא (שם)פירשו את הפסוק על עושק שכר שכיר, בהתאם לתחילת הקטע "אל תגזול דל"; ור' יונתן פירש את הפסוק על הטיית משפט, בהתאם להמשך "ואל תדכא עני בשער": "כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין - הקב"ה נוטל ממנו נפשו" (רבי יונתן, בבלי סנהדרין ז.).

חז"ל הדגישו, שהכוונה לא רק לגזל ישיר, אלא גם לגזל עקיף - כאשר אדם מונע מהעניים את המתנות המגיעות להם על-פי התורה: "מעשה באישה אחת, שהיתה יושבת בשכונה של בעל השדה, ויצאו שני בניה ללקט, ולא הניחן בעל השדה. אמן היתה אומרת, מתי יבואו בני מן השדה, שמא אמצא בידם כלום לאכול, והם היו אומרים, מתי נלך אל אמנו שמא נמצא בידה כלום לאכול. היא לא מצאה בידם כלום, והם לא מצאו בידה כלום לאכול. והניחו ראשיהם בין ברכי אמם, ומתו שלשתן ביום אחד. אמר להן הקדוש ברוך הוא: אין אתם גובין מהן אלא נפשות. חייכם אף אני אגבה מכם נפשותיכם. וכן הוא אומר אַל תִּגְזָל דָּל כִּי דַל הוּא וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר. כִּי ה' יָרִיב רִיבָם וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ" (אבות דרבי נתן לח).

חכמי המדרש נתנו הסבר נוסף, מדוע גזל שקול לפגיעה בחיים: "שמתוך שאין לו נכסים - חכמתו אינה מתקיימת, שנאמר (קהלת ט טז): "וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים"; דל מחייו, שאין לו פרוטה לחיות בה, מתוך כך נגזלים חייו מן העולם." (מדרש משלי (בובר) כב כב)

הקבלות

גם בפסוקים נוספים נאמר שה' מזדהה עם החלשים - זו דוגמה למידת הענוה של ה'.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם, וקבע את קובעהם...: Loho Heb color. אַל תִּגְזָל דָּל כִּי דַל הוּא וְאַל תְּדַכֵּא עָנִי בַשָּׁעַר: כִּי ה' יָרִיב רִיבָם וְקָבַע אֶת קֹבְעֵיהֶם נָפֶשׁ: (משלי פרק כב פס' 22-23). וידעת שאין לו סומך ... (cache)
 • אורחות צדיקים: ועונש גדול יש לגוזל עני, וחייבים עליה מיתה, כדכתיב: "אל תגזל דל כי דל הוא" (משלי כב, כב), וכתיב: "כי ה' יריב ריבם, וקבע את קבעיהם נפש" (שם פסוק כג). ואף-על-פי שיש עבירות גדולות ... (cache)
 • משלי כב כג: 29 יוני 2009 ..."כי ה' יריב ריבם ", כי בגזלת העשיר ובהטיית דינו שי"ל כח מעצמו, הוא רק עסקי ממון, לא כן בהדל והעני שא"ל מי שיריב בעדו, אז "ה' יריב ריבו", כי החלשים שאין להם כח ... (cache)
 • מדרש תנחומא - בהר: זה שאמר הכתוב, אל תגזול דל כי דל הוא כי ה' יריב ריבם (מש' כב כב- כג). אמר הקדוש ברוך הוא, אל תגזול דל כי דל הוא, שאני עשיתי אותו דל. מי שהוא גוזל אותו או מלעיג עליו, חרף עושהו. ... (cache)
 • ויקרא פרק יט: דיין להיפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות, שנאמר (משלי כב - כג) אל תיגזל דל וגו' כי ה' יריב ריבם וגו': (יא) לא תגנבו - אזהרה לגונב ממון, אבל לא תגנוב (שמות כ יג) שבעשרת הדברות, ... (cache)
 • ב"ה: ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן: כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין - הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשו, שנאמר: "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם ... (cache)
 • פרשת משפטים - אלמנה ויתום - גיליונות נחמה ליבוביץ: ויבוא כענין זה בכתובים רבים, כגון מה שאמר (משלי כ"ב כ"ג) "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם..." ואמר: אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין לו עוזרים ואל תדכא ... (cache)
 • שמחה לארצך לימוד תורה בסניפים: ... ואע"פ כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה' יריב ריבם, אחד יתום מאב אחד יתום מאם, ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה, ... (cache)
 • פרשת משפטים - אלמנה ויתום, והלוואה - גיליונות נחמה ליבוביץ: ויבא כענין הזה בכתובים רבים, כגון מה שאמר (משלי כ"ב כ"ב-כ"ג) אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם, יאמר אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין לו עוזרים ואל תדכא ... (cache)
 • בס"ד: ... עני בשער וגו' כמה דתימא (שמות כג) לא תטה משפט וגו' ואומר כל אלמנה וגו' (משלי כב) כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש וכן הוא אומר אם ענה תענה אותו וגו' וחרה אפי והרגתי וגו' ... (cache)
 • מבוא לספר קהלת: קהלת- ספר חכמה: כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש" (משלי כב, כג). יש שעצות החוכמה הללו ארוכות יותר, והחכם אף מקדים להן דברי מליצה בשבח החוכמה ותורת החכם (השווה לדוגמה משלי ב, א-כב; ... (cache)
 • לא תגזול דל: זה שאמר הכתוב: 'אל תגזול דל כי דל הוא, כי ה' יריב ריבם '. אמר הקב"ה: אל תגזול דל כי דל הוא - שאני עשיתי אותו דל. מי שהוא גוזל אותו או מלעיג עליו - 'חרף עושהו', כאילו עלי הוא מלעיג, ... (cache)
 • מדור פרשת השבוע ג€“ הרב יוסף וסרמן: כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש" (משלי כב-כג) (סנהדרין ז). אצל אומות העולם נקבעות הערכאות השיפוטיות בהתאם לגודל הסכומים הנדונים בתביעה. בדין תורה לעומת זאת "דין ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- עונג שבת אמיתי: הא למדת שאין הקב"ה נותן בנים בעלי תורה אלא לעניים, שנאמר (משלי כב, כב-כג) "אל תגזול דל כי דל הוא, ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש". יש לכם משהו ... (cache)
 • פרשת כי תצא - איסור הלנת שכר שכיר - גיליונות נחמה ליבוביץ: מאן דאמר נפשו של גזלן, דכתיב (משלי כ"ב) "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער" וכתיב " כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש". ומאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב (משלי א') "כן ... (cache)
 • ספר משלי: ... אך ס' משלי מציע להימנע מעושק מנימוקי זהירות: "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש" (משלי כב 22-23), "בשדי יתומים אל תבא, כי גאלם ... (cache)
 • כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף: 18 מרץ 2007 ... דל הוא ואל תדכא עני בשער" וכתיב " כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש". ומאן דאמר נפשו של נגזל, דכתיב (משלי א') "כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח". ... (cache)
 • מחברת קורס מצטברת - ליטל: (ב) כל דיין שנוטל [ממון] מזה ונותן לזה שלא כדין הקדוש ברוך נוטל ממנו נפשו, שנאמר: "אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש" (משלי כב, כג- כד ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: ויבא כענין הזה בכתובים רבים, כגון מה שאמר (משלי כב כב -כג) אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם, יאמר אל תגזול דל בעבור שהוא דל ואין לו עוזרים ואל תדכא העני ...
 • ילדי אומנה בישראל: ג€�ילדים חורגים לאלוהיםג€� או ג€�יצרנהו כאישון עינוג€�?: גדולים וכבוד שנאמר: "כי ה' יריב ריבם ")משלי כב, כג(. אחד יתום מאב, ואחד יתום מאם; ועד אימתיי נקראים יתומים לעניין זה--עד שלא יהיו צריכין לאדם גדול להיסמך לו. לאומנם ולהיטפל בהן ... (cache)
 • שוחד מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 10 | Responsa: ... הנה ולא שתים חלילה, הלא הוא, כי עושה משפט יתום ואלמנה אשר פגעה מדת הדין באבי היתום ובבעל האלמנה, עם כל זה הוא עושה חסד עמהם אבי יתומים ודיין אלמנות כי ה' יריב ריבם.... (cache)
 • מחברת קורס מצטברת - טליה טאוב וטלי גרינברג: איני כן, אלא אם חייבתי ממון נפשות אני נתבע, וכן הוא אומר "אל תגזול דל הוא ולא תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש" (משלי כב)". דהיינו האם ייתכן שהסיבה היחידה ... (cache)
 • קדושים קריאת התורה - פרשת עם רש"י: אני ה' אלהיכם: דיין להפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות, שנאמר (משלי כב - כג) אל תגזל דל וגו' כי ה' יריב ריבם וגו': יא. לֹא תִּגְנֹבוּ וְלֹא תְכַחֲשׁוּ וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. טז [אלהים לא תקלל]. אלהים לא תקלל ר' מאיר אמר: על הכל הזהיר הקב"ה על דייני ישראל שהם מלמדים אותן משפט ועל הנשיא, שנאמר: אלהים לא ... (cache)
 • Leviticus - Chapter 19 (Parshah Kedoshim) - Tanakh Online - Torah...: אני ה' אלהיכם: דיין להפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות, שנאמר (משלי כב - כג) אל תגזל דל וגו' כי ה' יריב ריבם וגו': 11. You shall not steal. You shall not deny falsely. You shall ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: וכן שלמה צווח: אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער, כי ה' יריב ריבם (משלי כב כב-כג). אלוהים לא תקלל מה ראה להזהיר על הדיינים ועל הנשיא? אתה מוצא, שלא לקה קרח ועדתו, ... (cache)
 • Kitzur Shulchan Aruch - קיצור שולחן ערוך - מִדּוֹת שֶׁיַּרְגִּיל בָּהֶם...: ומכל מקום ישגיח לנהלם בנחת וברחמים גדולים, שנאמר כי ה' יריב ריבם אחד יתום מאב ואחד יתום מאם, ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה. עד שיהיו יכולים לעשות כל צרכיהם בעצמם, כשאר ... (cache)
 • דף קשר 1087 - האפוד והחושן: שני סוגי זיכרון*: ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל דיין שנוטל מזה ונותן לזה שלא כדין ג€“ הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשו, שנאמר 'אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- פרשת שמות - אלימות, ואלימות במשפחה: ואע"פ כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד. שנאמר " כי ה' יריב ריבם ". אחד יתום מאב אחד יתום מאם. ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה? ... (cache)
 • גורמי המוות: וכן מסכת בבא מציעא (קיב.): "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער וכתיב כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש". לכן גם האוכל טבל ותרומה ג€“ גוזל מתנות ג€“ וחייב מיתה בידי שמים. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: ... רב הונא ורב חסדא, חד אמר נפשו של גזלן וחד אמר נפשו של נגזל, מ"ד נפשו של גזלן שנאמר אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש, ומ"ד נפשו ... (cache)
 • תנ"ך, דברים פרק ה פסוק כו: ומכאן למדו שהקב"ה נצב בעדת הדיינים, כ"א הדיין קורא אל ה' על כל דאלים גבר איש זרוע המגזם אל הדיין ה' יענהו משמי קדשו, כי ה' יריב ריבם, והמשפט לאלהים הוא, ע"ז אמר אשר לו ... (cache)
 • פתוחה מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 5 | Responsa: ונותן לזה שלא כדין הקב"ה גובה ממנו נפשות שנאמר (משלי כב) אל תגזול דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש, ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ... (cache)
 • חוק לישראל השלם - פרשת צו: רש''י כי ה' יריב ריבם וקבע. ויגזול את הנפש: קובעיהם. גוזליה' ובלשון ארמי קביעה גזילה במסכ ' ראש השנה אתא ההוא גברא לקמיה אמר ליה קבען פלניא וכו': (כד) אַל תִּתְרַע אֶת ... (cache)
 • חפץ חיים: ... תורה או אומנות או להוליכן בדרך ישרה הרי זה מותר, ואעפ''כ לא ינהג בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה' יריב ריבם עכ''ל הרמב''ם. ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - לך לך: ... ואבנים טובות ומרגליות אבל עני במה יקרא שמו לפניך על שם בנו כיצד עמד בנו וקרא בתורה אומר בן מי הוא זה אומר בן פלוני עני הוא וכן הוא אומר כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש. ... (cache)
 • רמב''ם דרכים והנהגות א-ס''ח: ואע''פ כן לא ינהוג בהן מנהג כל אדם אלא יעשה להם הפרש וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד שנאמר כי ה' יריב ריבם. אחד יתום מאב אחד יתום מאם. ועד אימתי נקראים יתומים לענין זה. ... (cache)
 • more "כי ה' יריב ריבם ":
 • Yeshiva.org.il- משלי פרק כב: ... במעצות ודעת: (כא) להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך: (כב) אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער: (כג) כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש: (כד) אל תתרע ... (cache)
 • דברים, פרשת שופטים, תשס"א, עו"ד חגית ליבוביץ-מרובקה: גובה ממנו נפשות שנאמר ' וקבע את קבעיהם נפש' (משלי כב, כג), וכל דיין שדן דין אמת לאמתו אפילו שעה אחת, כאילו תקן את כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל, [6]ל'.-להים נצב ... (cache)
 • תורה נט: ... בשביל זה, 'הגוזל ממון ישראל כאלו גוזל את נפשו' (בבא קמא קי"ט) בבחינת (משלי כ"ב): "וקבע את קבעיהם נפש " בשביל זה הכל תאבים לקרב את עצמו לעשיר כי שם שרש נפשם נמצא, ...
 • איליאדה -- שיר שלישי -- מילון עזר: אשתהה, אתעכב, אחכה. הוחל אוחילה. 291. נחושת חדה. נחשת אכזרית. 292. קיפחה את חייהם (משלי כ"ב כ"ג "כי יהוה יריב ריבם וקבע את-קבעיהם נפש "). קבעה. 294. מייסד טרויה האגדי ... (cache)
 • הענו מכל אדם: ושלא לבטלם אפילו אם יזדמן לו רוח עסקי. גדול. דברים שצוה רבי שמואל תפלינסקי. זצ"ל בצוואתו הנפלאה. מובא לקראת פתיחת. המחזור החדש של למוד הדף היומי. "וקבע את קבעיהם נפש ... (cache)
 • השופט בהליך השיפוטי ובהלכה: ... כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין - הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשו שנאמר (משלי כ"ב) "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש"....
 • מאסף לעניני חנוך והוראה: חלק א: וקבע את קבעיהם נפש . ומאן דאמר נפשו של נגזל. דכתיב: כן ארחות כל בוצע בצל. את נפע בעליו יקח (במ קיב, א). מדרש הלכה. העמקה והבנה במקרא לשם הסקר. הלכה, בדרך כלל ... (cache)
 • השתפכות הנפש - רבי אלטר טפליקר - ברסלב התחייבות! ל: חיים טובים באמת...: ... רק צריך להתפלל לפניו יתברך ברחמים ותחנונים אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו וזה אל תעש תפלתך קבע לשון גזלה כמו שכתוב: "וקבע את קבעיהם נפש " הינו לקח הדבר בחזקה. ...
 • חוק לישראל השלם - פרשת דברים: ... אין דיני אמה זו כדיני שאר האמות, שאם דן והרג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום, אני אם חיבתי ממון שלא כדין, נפשות אני נתבע, שנאמר (משלי כב, כג) וקבע את קבעיהם נפש:... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי דרכים...: "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב את ריבם וקבע את קבעיהם נפש" (כ"ב, 23-22). "טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל" (כ"ב, 9). "אל תארב (רשע) לנוה צדיק אל תשדד ... (cache)
 • גזל - ברסלב: ממון ח"ב - תוספת ומלואים להספר קצור לקוטי מוהרן השלם - ג...: ... לאו לאו וזה אל תעש תפלתך קבע לשון גזלה כמו שכתוב: "וקבע את קבעיהם נפש " הינו לקח הדבר בחזקה בגזלה אלא רחמים ותחנונים... ג—„לקריאת המשך המאמר בנושא גזל - לחץ כאן. ...
 • השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי: ... כל דיין שנוטל ממון מזה ונותן לזה שלא כדין - הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו נפשו שנאמר (משלי כ"ב) "אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער כי ה' יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש"....

תגובות