המתכנן לעשות רע ימצא את עצמו בחברתם של תככנים מקצועיים

קוד: ביאור:משלי כד8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כד8: "מְחַשֵּׁב לְהָרֵעַ - לוֹ בַּעַל מְזִמּוֹת יִקְרָאוּ" (פירוט)

המחשב, מתכנן איך לעשות רע לזולת - משמיים יקראו, יזמנו לו אדם בעל מזימות, תככן מקצועי עוד יותר ממנו.


דקויות

מחשב להרע = החושב ומתכנן איך לעשות רע לזולת;   מזימה = תוכנית שמטרתה להזיק;   בעל מזימות = נוכל, אדם המתמחה בתחבולות שמטרתן לגרום נזק לזולת.

מה משמעות הקביעה לו בעל מזימות יקראו?

1. הגדרת משמעות המושג "בעל מזימות": "מי שמחשב להרע, יקראו לו בשם בעל מזימות לגנאי, רוצה לומר, שמחשבותיו עמוקות לרע" (מלבי"ם, ראו גם דעת מקרא).

  • אולם, אין זה ברור מדוע החכם בחר להכניס הגדרה דווקא מושג זה, ודווקא באמצע הספר ולא בתחילתו או בסופו (ראו גם קריאות ושמות בספר משלי).

2. עונשו של המחשב להרע: 

א. מחשבתו הרעה תתגלה, וכולם יידעו ויאמרו שהוא בעל מזימות: "גורם לו רע, שהבריות קוראים לו בעל מזימות, עצת רשעים" (רש"י); "סוף יגולה קלונו ויקראו לו בעל מחשבות רעות" (מצודות).

ב. ה' יקרא, יזמין לפגישה עמו (ראו קריאות ושמות בספר משלי) אדם נוכל, המתכנן לעשות רע לזולת, המתמחה בתחבולות של נזק, ויהפוך גם אותו לנוכל. רע מושך רע; אדם החושב רע, ימשוך אליו אנשים רעים: "כל בעלי מזימות ייקבצו אליו" (הגאון מווילנה, פירוש שני), "לאיש המחשב להרע, יזמינו אצלו הכוח החיצון שנקרא בעל מזימות, לפי שהוא השורש של כל המחשבות הרעות" (רמ"ד וואלי).

אדם החושב ומתכנן איך לעשות רע לזולת, גם אם רק באופן חד-פעמי וצודק לגמרי, בסופו של דבר ימצא את עצמו בחברתם של נוכלים ותככנים מקצועיים, שירעו לו הרבה יותר משהוא יכול להרע להם.

תגובות