עונשים גופניים - רק למי שאינו מסוגל לשמוע ביקורת

קוד: עונשים גופניים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

כמה פסוקים בספר משלי מלמדים, לכאורה, שהאדם צריך להכות את ילדיו או תלמידיו כדי לחנך אותם:

הפירוש הפשוט הוא ש"שבט" זה מקל שבו האב מכה את בנו כדי להענישו (אם כי יש מפרשים "שבט" במשמעות של "דברי מוסר ותוכחה" - ראו יסר בנך ויניחך / יהודה אייזנברג, אתר דעת). האם ניתן להסיק מכאן, שתמיד צריך להכות את הילדים כדי לחנכם?

לדעתי לא. ספר משלי ממליץ לחנך כל נער על-פי הדרך המתאימה לו ביותר (ראו דרכי ענישה בספר משלי); עונשים גופניים מתאימים רק לחלק מהנערים - רק לנערים שהם אוילים, חסרי-לב, כסילים, או לצים - רק לנערים שעושים מעשים מסוכנים או מזיקים, ואי-אפשר לשכנע אותם בהיגיון שיפסיקו (לדוגמה, כשילד רץ לכביש, צריך לתפוס אותו בכוח לפני שיידרס).

הפסוקים שהובאו למעלה מלמדים, שאסור לאב לחשוך את שבטו או למנוע אותו, כלומר, להחליט באופן עקרוני לא להשתמש בעונשים גופניים. יש להחליט בכל מקרה לגופו: אם אופיו של הבן מצדיק עונשים גופניים, יש להשתמש ב- שבט ולא לחסוך, כי במקרים אלה השבט יכול להרחיק מהנער את איוולתו, ולתת לו חכמה.
דיון על כעס בחינוך ב"דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא"


תגובות