סגולות משלי פרק כד

קוד: סגלות משלי כד בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: