התבונה מכילה את החכמה

קוד: התבונה מכילה את החכמה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

בשלושה מקומות בספר משלי רואים, שהנבון/המבין משיג גם את החכמה:

אבל ההפך (שהחכם משיג את התבונה/הבינה) לא כתוב.

זה מחזק את הטענה, שהתבונה/הבינה היא כישרון מתקדם יותר מהחכמה.

ראו גם מה מרוויחים משתיקה.

תגובות