חכמה בינה ודעת בספר משלי

קוד: חכמה בינה ודעת בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: