חכמה, בינה, דעת ויצירה

קוד: חכמה בינה דעת ויצירה בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בספר משלי מופיעים המושגים "חכמה", "תבונה" ו"דעת" בהקשר של יצירה או בניין:

יש דמיון רב בין שני המשלים:

הסדר הוא חכמה, בינה ודעת:

פירוש נוסף: חכמה תבונה ודעת בעולם הבניה

ניתן להקביל את החכמה התבונה והדעת לשלושת המקצועות העיקריים הקשורים לבנייה (ע"פ גליה, הנדסאית בניין):

תגובות