ובני דוד כהנים היו?!

קוד: ביאור:שמואל ב ח18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בסוף הרשימה של שרי דוד, נאמר:

שמואל ב ח18: "וּבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע וְהַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי; וּבְנֵי דָוִד כֹּהֲנִים הָיוּ"

הפסוק מעורר כמה שאלות:

א. איך ייתכן שבני דוד היו כהנים, והרי דוד היה משבט יהודה, וכהנים יכולים להיות רק מזרעו של אהרן, משבט לוי?

ב. בפסוק הקודם נאמר שהיו כהנים אחרים, "וְצָדוֹק בֶּן אֲחִיטוּב וַאֲחִימֶלֶךְ בֶּן אֶבְיָתָר כֹּהֲנִים"; אם כך, מה היה תפקידם של בני דוד?

ג. בני דוד כבר נזכרו בשמותם בפרק ג (- ששת הילדים שנולדו לו בחברון), ובפרק ה (- הילדים שנולדו לו בירושלים). באף אחד מהפרקים לא נאמר, שבניו היו כהנים; אם דוד אכן מינה את בניו לכהנים, מדוע לא נאמר איזה בנים בדיוק היו כהנים?


1. יש שפירשו, שהמילה "כהנים" בפסוק שלנו אינה מציינת כהנים המשרתים במקדש (כמו בפסוק הקודם), אלא שרים, ה מכהנים בתפקיד בכיר. כך נראה מהפסוק המקביל, דברי הימים א יח17: "וּבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע עַל הַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי; וּבְנֵי דָוִיד הָרִאשֹׁנִים לְיַד הַמֶּלֶךְ"; וכך המפרשים: "רברבין" (תרגום יונתן ואחריו רש"י), "ראשים ושרים" (מצודות). ומדוע נאמר רק שהם כיהנו בתפקיד בכיר, ולא נאמר מה בדיוק היה התפקיד שלהם? אולי הם היו "שרים בלי תיק": "כולם היו שרי המלך וסרים למשמעתו לכל אשר יצום, ולא היה להם הנהגות מיוחדות כמו לאלו הנזכרים לפניהם" (מצודות).

2. לפי חז"ל, חלק מבניו של דוד היו תלמידי חכמים. כך, למשל, כלאב בן אביגיל, בנו השני של דוד, לא נזכר כלל כאחד המועמדים לרשת את כיסא דוד, וחז"ל הסיקו מכאן שהוא עזב את הפוליטיקה והעדיף לעסוק בתורה. דוד נתן לאותם בנים, תלמידי החכמים, כבוד דומה לשל כהנים: "ובני דוד כהנים היו - מה כהן נוטל בראש, אף תלמיד חכם נוטל בראש" (רבא, בבלי נדרים סב.); זה גם מסביר את הפסוק המקביל, בו נאמר שבני דוד היו "ראשונים ליד המלך".

3. וייתכן שבני דוד אכן היו כהנים ממש, והקריבו קרבנות, שהרי בימי דוד הבמות היו מותרות, ובבמות מותר לכל אדם להקריב - גם אם אינו כהן (ברוריה בן-דוד (וייס)).

מקורות ופירושים נוספים

כהן נוסף שהיה קשור לדוד נזכר ב שמואל ב כ26: "וְגַם עִירָא הַיָּאִרִי הָיָה כֹהֵן לְדָוִד"; ראו שמואל ב' כ, כו: עירא היאירי ובני דוד / יהודה אליצור.

הכרתי והפלתי

"" ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן ובניהו בר יהוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא ורבותינו אמרו (ברכות ד א) כרתי ופלתי אורים ותומים" (רש"י).

"" והכרתי והפלתי" - תרגם יונתן קשתיא וקלעיא ורצה לומר ובניהו וגו' והכרתי והפלתי היו מתמידים לשבת יחד כי היה ממונה עליהם להורותם לירות בקשת ולקלעות באבנים" (מצודות).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אנציקלופדיה יהודית דעת - כרתי ופלתי;: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי"... (שמ"ב ח', טו-יח). ובדומה בשמ"ב כ', כג-כו, שם נמנו שוב אנשי מפתח במלכות דוד: "ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. (cache)
 • מחנה אדוניהו ומחנה שלמה: מהצמידות ל"גבורים אשר לדוד" נוכל להסיק שהמדובר היא במפקד היחידה הזאת, כמו: "ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי" (מל"א א לח מד). יש המוצאים סימוכין לכך, שכאשר חוזר המספר ... (cache)
 • יח: 24 יוני 2009 ... ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * וּבְנָיָהוּ בֶּן יְהוֹיָדָע וְהַכְּרֵתִי וְהַפְּלֵתִי וּבְנֵי ... (cache)
 • נאום התבוסה של יהונתן בן אביתר: וישלח איתו המלך את צדוק הכוהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי" - הוא הומלך ע"פ הדין - בהסכמת הכוהן, הנביא וחלק גדול מהצבא;; "וירכיבו אותו על פרדת המלך" - הם ... (cache)
 • בניה בן יהוידע: שמ"ב ח 18: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו. שמ"ב כג 20: ובניהו בן יהוידע בן איש חי (קרי: חיל) מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (קרי: ... (cache)
 • השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם: מבוא: ויואב בן-צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר: 17. וצדוק בן-אחיטוב ואחימלך בן-אביתר כהנים ושריה סופר: 18. ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו: ב) שמ"ב, כ, 26-23 ... (cache)
 • פרק יב: לפניכם פסוקים המתארים אירוע דומה שקרה בעבר - אירוע המלכת שלמה המלך, אביו של רחבעם: וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת ... (cache)
 • מלכים א א ג€“ ויקיטקסט: 4 אוקטובר 2011 ... יהי [יהיה] עם שלמה ויגדל את כסאו מכסא אדני המלך דוד לח וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- שמואל ב פרק ח: ... לכל עמו: (טז) ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר: (יז) וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר: (יח) ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו: ... (cache)
 • ביאור:בבלי נדרים דף סב ג€“ ויקיטקסט: 6 יולי 2008 ... אמר רבא: שרי ליה לצורבא מרבנן למימר "צורבא מרבנן אנא, שרו לי תיגראי ברישא, דכתיב (שמואל ב ח יח: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי,) ובני דוד כהנים היו - מה כהן ... (cache)
 • מגילת רות: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כוהנים היו" (שמואל ב, ח); ועיקר העיקרים ג€“רק מלוכה בסדר גודל כזה מסוגלת להגות את תחילת ביצוע בניית בית המקדש, לתכנן אותו לפרטיו ("הכל ... (cache)
 • הספר "שיעורים בספר מלכים": צדוק הכוהן, נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי חבורה של אנשי צבא מובחרים, שנמנו עם שומרי ראשו של דוד, הרכיבו את שלמה על פרדת המלך והוליכוהו בתהלוכה חגיגית אל מעין ...
 • ביאור:שמות הכלב ג€“ ויקיטקסט: 19 אפריל 2009 ... בתנ"ך מוזכרים כמה פעמים "הכרתי והפלתי". שמואל ב ח יח ": "ובניהו בן-יהוידע "והכרתי והפלתי " ובני דוד כהנים היו ": ". פעם אחת במקום "כרתי" מופיע "כרי", ובהקבלה ... (cache)
 • ארבע x שלוש המלכות: לאחר שדוד שמע על 'התמלכות' אדוניה, הוא ציווה להמליך את שלמה, (מלכים א א 38): "וירד צדוק הכהן, ונתן הנביא, ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ... (cache)
 • יהדות - מגילת רות: 26 מאי 2004 ... ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כוהנים היו" (שמואל ב, ח); ועיקר העיקרים ג€“ רק מלוכה בסדר גודל כזה מסוגלת להגות את תחילת ביצוע בניית בית המקדש, ... (cache)
 • פרק ח: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי - תרגם יונתן: ובניהו בן יהוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא,. ובניהו היה ממונה על הקשתים ועל הקלעים, וי"ו והכרתי ג€“ כמו על או כמו עם וכן ויוסף היה במצרים ... (cache)
 • טיולים | צימרים | קברי צדיקים פרד: במקרא מופיעה הפרדה כבהמת רכיבה מלכותית עליה מורכב שלמה למשיכתו למלכות בגיחון, "וישלח אתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכיבו אותו על ... (cache)
 • שיעורים בספר מלכים א' פרק א: צדוק הכוהן, נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי, חבורה של אנשי צבא מובחרים, שנמנו עם שומרי ראשו של דוד, הרכיבו את שלמה על פרדת המלך והוליכוהו בתהלוכה חגיגית אל מעין ... (cache)
 • מלכים א: לח ויירד צדוק הכוהן ונתן הנביא ובניהו בן-יהוידע, והכרתי והפלתי, וירכיבו את-שלמה, על-פרדת המלך דויד; ויוליכו אותו, על-גיחון. לט וייקח צדוק הכוהן את-קרן השמן, מן-האוהל, וימשח, ... (cache)
 • כרתי = חציר: 22 יולי 2004 ... שמואל ב ח יח: ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו: פעם אחת במקום כרתי מופיע כרי, ובהקבלה רשום אדירים. מלכים ב יא יט: ויקח את-שרי המאות ... (cache)
 • שמואל ב: יח ובניהו, בן-יהוידע, והכרתי, והפלתי; ובני דויד, כוהנים היו. פרק ט. א ויאמר דויד--הכי יש-עוד, אשר נותר לבית שאול; ואעשה עימו חסד, בעבור יהונתן. ב ולבית שאול עבד ושמו ציבא, ויקראו-לו ... (cache)
 • more "ובניהו בן יהוידע והכרתי ":
 • ביאור:כרתי ג€“ ויקיטקסט: 19 אפריל 2009 ... בתנ"ך מוזכרים כמה פעמים "הכרתי והפלתי". שמואל ב ח יח ": "ובניהו בן-יהוידע "והכרתי והפלתי " ובני דוד כהנים היו ": ". פעם אחת במקום "כרתי" מופיע "כרי", ובהקבלה ... (cache)
 • more "והפלתי ובני דוד כהנים ":
 • עירא היאירי ג€“ ויקיפדיה: לפי דעת הפרשנים, עירא ובני דוד עבדו יחדיו בכהונה, הפרשנים הבינו זאת על ידי הפסוקים: "ובני דוד כהנים היו" [שמואל ב', פרק ח', פסוק יח'] וכן "וגם עירא היה כהן לדוד" [שמואל ב', פרק כ', ... (cache)
 • השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם: כהנים: פסוק 18 מוסיף: "ובני דוד כהנים היו". ברשימה שבשמ"ב, כ, 25, שיתכן ונתחברה קצת לפני הרשימה בשמ"ב, ח, 17, מוזכרים ככהנים צדוק ואביתר. בפסוק 26 נזכר "וגם עירא היאירי היה כהן ... (cache)
 • ואתם כהני ה' תיקראו: כהני" - ענין שררה וגדולה כמו ובני דוד כהנים היו (שמואל ב ח). "חיל" - עושר. "תתימרו" - ענין גדולה ורוממות כמו את ה' האמרת (דברים כז) ובאה היו"ד במקום האל"ף וכן אשר יומרוך למזימה ... (cache)
 • מכילתא שמות: שר היה, כענין שנאמר: ובני דוד כהנים היו. חותן משה - מתחלה היה משה מכבד חמיו, שנאמר: וילך משה וישב אל יתר חתנו, עכשיו חמיו מכבדו. אומר לו: מה טיבך? אמר: אני חותן משה. (cache)
 • Fonti per seguire la lezione sulla parashat Itrֳ²: 6 per seguire la lezione sulla parashֳ  di Itrֳ². Fonti. רש. "י שמות פרק יט פסוק ו.)ו(. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. -. שרים כמה דאת אמר. (. שמואל ב. 'ח יח.) ובני דוד כהנים היו ...
 • עירא היאירי ובני דוד: מקדמת דנא קישרו פרשנים ודרשנים בין פסוק זה לבין ובני דוד כהנים היו (שם ח, יד. (1 יונתן מוציא מידי פשוטו את התואר כהן בשני המקראות. ובני דוד כהנים היו הוא מתרגם רברבין. (cache)
 • Yeshiva.org.il- הבור שמשה הושלך לתוכו: 4 "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים - שָׂרִים כמה דאת אמר (שמואל ב' ח יח) ובני דוד כהנים היו". (רש"י שמות יט, ו) ^ 5 "ואשב בהר - אין ישיבה אלא לשון עכבה". (רש"י דברים ט, ט) ... (cache)
 • באורי אגדות סוטה: ... נה): "כי לי בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים, ונאמר (שמות יט, ו): "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש", לשון "כהנים" - אדונים ושרים, וכמוהו (שמואל ב ח, יח): "ובני דוד כהנים היו". (cache)
 • קטגוריה:תהלים קי ד ג€“ ויקיטקסט: 28 יוני 2009 ... מלכי צדק" - יו"ד יתירה כמו רבתי עם (איכה א) על דברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק. "אתה כהן" - יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו (שמואל ב מ) ובני דוד כהנים היו ... (cache)
 • ויגש: "והאמת כי לשון כהונה - שָׂרוּת, אבל לא לאלהות בלבד, כי הנה ובני דוד כהנים היו (ש"ב ח יח), ובמקומו בדברי הימים (א יח יז) ובני דוד הראשונים ליד המלך. וכן מוליך כהנים שולל (איוב יב ... (cache)
 • שערי תשובה ג קסז ג€“ ויקיטקסט: 19 יולי 2010 ... וכמוהו (ש"ב ח) ובני דוד כהנים היו. וכל העם נקראו ממלכה. מלשון (מ"א יח) אם יש גוי וממלכה. (ישעיה ס) כי הגוי והממלכה. פירושו - אתם תהיו לי ממלכה שכולה שרים ... (cache)
 • סיכום שמואל ב ח: בני דוד כהנים היו בעלי משרות גבוהות. לפי דה"א יח יז הראשונים ליד המלך, בעלי המשרות הראשונות, הגבוהות ביותר בחצר המלך. כהונה כאן הכוונה לשירות. בימי דוד הבמות מותרות וידוע ... (cache)
 • 95 לִבְשִׁי בִּגְדֵי תִפְאַרְתֵּךְ יְרוּשָׁלִַם: יכהן פאר - יגדיל פארו בלבושים נאים, כי הכהן שהוא עובד האל הוא ראש העם וגדולה, לפיכך נאמרה הגדולה בלשון כהונה, וכן ובני דוד כהנים היו, ויונתן תרגם כחתנא דמצלח בגנוניה וככהנא ... (cache)
 • כו: 24 יוני 2009 ..."וגם עירא וגו'" - גם הוא היה שר לדוד ובעל עצתו נוסף על האמורים למעלה כמו (לעיל ח יח) ובני דוד כהנים היו או שהעמידו למשוח מלחמה במקום צדוק כשישמש בכהונה ... (cache)
 • מכילתא על שמות יט ג€“ ויקיטקסט: 17 יולי 2009 ... כענין שנאמר (שמו"ב ח) ובני דוד כהנים היו, ת"ל וגוי קדוש. מכאן אמרו, ראויין היו כל ישראל לאכל בקדשים עד שלא עשו העגל, משעשו העגל נטלו מהם ונתנו לכהנים. (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ובני דוד כהנים היו אמר רבא: שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תגראי ברישא, דכתיב: ובני דוד כהנים היו, מה כהן נוטל חלק בראש, אף תלמיד חכם נוטל חלק בראש. (cache)
 • ילקוט שמעוני - שמות: ר' אלעזר המודעי אומר שר היה כענין שנאמר ובני דוד כהנים היו. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן קיסמא גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראל שנאמר על דבר אשר לא קדמו אתכם ... (cache)
 • פרק כ: וכן אמר: ובני דוד כהנים היו שפירש שרים וגדולים כמו שפירשנו. ורבותינו ז"ל פירשוהו: כהן ממש ומלת וגם מסייע לדבריהם, ופירש כהן לדוד פירש שהיה מכירו ונותן לו מתנות כהונה היוצאים ... (cache)
 • כל הפרק: 26 יוני 2008 ... פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" - שרים כמה דאת אמר (ש" ב ח) ובני דוד כהנים היו. "אלה הדברים" - לא פחות ולא יותר ... (cache)
 • השרים העיקריים בחצר המלך ותפקידיהם: בן המלך: בשמ"ב, ח, 18 כתוב "ובני דוד כהנים היו"55 כתוב זה שמציין את תפקיד הכהונה של בני דוד, שלא היו מצאצאי אהרון הכהן, מצביע על בני המלך כנושאי תפקידים ממלכתיים אף בתחום הדתי ... (cache)
 • ויקישיבה:ארגז חול/אנציקלופדיה תלמודית:כבוד חכמים ג€“ ויקישיבה: 15 מרץ 2012 ... החכם, יש להקדימו לכל דבר שבגדולה- כלומר, בכל דבר שעל ידי הקדמתו תיראה גדולתו לעומת אחרים- שנאמר: ובני דוד כהנים היו, וכי כהנים היו, אלא מה כהן נוטל בראש ... (cache)
 • מכילתא על שמות יח ג€“ ויקיטקסט: 23 יוני 2009 ... רבי אלעזר המודעי אומר, שר היה כענין שנאמר (שמו"ב ח) ובני דוד כהנים היו. חותן משה. מתחלה היה משה מתכבד בחמיו, שנאמר (שמות ד) וילך משה וישב אל יתר חתנו. (cache)
 • מכילתא שמות: יכול כהנים מבטלים כענין שנאמר: ובני דוד כהנים היו?! מכאן אמרו: ראויין היו כל ישראל לאכול בקדשים, עד שלא עשו את העגל, משעשו את העגל נטלו מהם ונתנו לכהנים, שנאמר: שה פזורה ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: כל כהן משרת וכן ובני דוד כהנים היו. והטעם: לעבוד את השם והנה הטעם שישראל ילחמו ואתה תקח המעשר כאשר לקח מלכי צדק מאברהם. ויו"ד דברתי - נוסף ופירוש על דברם על מנהג כמו ... (cache)
 • יסודות המדינה היהודית / חיים מנחם לויטס: אגב, התואר "כהן" כלל בזמן ההוא לא רק כהן מזרע אהרן העובד בבית ה', אלא גם שר המשמש את המלך, כמו שכתוב, "ובני דוד כהנים היו" (שמואל ב' ח, יח); וכן כתוב, "וגם עירא היאירי היה ... (cache)
 • סיכומי עניינות של פרקי החסד והתשובה, / יהודה קיל: שם - "ובני דוד כהנים היו" (ח, יח), וכאן - "וצדוק ואביתר כהנים. וגם עירא היארי היה כהן לדוד" (כ, כה-כו). שתי החטיבות חותמות אפוא בלשון כהונה, לשון הבא לרמוז שבמרכז פועלו ותודעתו ... (cache)
 • רש"י על תהלים קי ג€“ ויקיטקסט: 26 יוני 2008 ... מלכי צדק" - יו"ד יתירה כמו רבתי עם (איכה א) על דברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק. "אתה כהן" - יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו (שמואל ב מ) ובני דוד כהנים היו ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ... אביתר באורים ותומים (כנ"ל ט"ו כד), נסתלק אביתר והיה במדרגה שוה עם צדוק, לכן אמר פה שצדוק ואביתר כהנים, ולמעלה אמר שבני דוד כהנים היו, ומפ' בדה"י שהיו הראשונים ליד המלך, ... (cache)
 • מ"ג תהלים קי ד ג€“ ויקיטקסט: 22 יוני 2008 ... מלכי צדק" - יו"ד יתירה כמו רבתי עם (איכה א) על דברת מלכי צדק על פקודת מלכי צדק. "אתה כהן" - יש במשמע כהן כהונה ושררה כמו (שמואל ב מ) ובני דוד כהנים היו ... (cache)
 • ו: 23 יוני 2009 ... רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק). עריכה. "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" - שרים כמה דאת אמר (ש"ב ח) ובני דוד כהנים היו. "אלה הדברים" - לא פחות ולא יותר ... (cache)
 • ביאור:שמות יט ג€“ ויקיטקסט: 4 אוגוסט 2009 ... עמכם ומה יש לי עוד שתהא חבתכם נכרת כי לי כל הארץ והם בעיני ולפני לכלום. (ו) "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" - שרים כמה דאת אמר (ש"ב ח) ובני דוד כהנים היו ... (cache)
 • בשבילי התנ"ך: ת"ל: ממלכת (בטלנים) [בליוטים], כענין שנאמר: ובני דוד כהנים היו. אמר ר' אבהו: אל תתמה, הדא תרנגולא כביומא רבה ילדה שני ביעי וביומא זוטא חדא ביעתא, הדא הוא דכתיב: כימי העץ ימי ... (cache)
 • more "דוד כהנים היו / ":

תגובות