מצוות שניתנו בהר סיני ונכתבו רק בספר דברים

קוד: מצוות שניתנו בהר סיני ונכתבו רק בספר דברים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

תגובה ל: דברים שנכתבה ב23:40:07  15.02.2005


ספר דברים נכתב בשנה ה-40 ליציאת מצרים, כמו שכתוב בתחילתו (דברים א3): "ויהי בארבעים שנה, בעשתי עשר חודש באחד לחודש; דיבר משה, אל בני ישראל, ככול אשר ציווה ה' אותו, אליהם.". מטרתו היא לבאר את ספרי התורה הקודמים, כמו שנאמר (א5) "בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה, ביאר את התורה הזאת לאמור...".

ואכן, יש מצוות רבות שנזכרו בספרים הקודמים בקיצור, וספר דברים מפרט ומסביר אותן, למשל:

 

מצד שני, ספר דברים כולל גם מצוות חדשות, שלא נזכרו בספרים קודמים, למשל:

 

יש כמה ראיות לכך, שהמצוות הללו לא נאמרו למשה באותו זמן - כשהיה בערבות מואב, אלא הרבה קודם לכן - כשהיה בהר סיני וקיבל את כל התורה [ע"פ הרב אליהו בן אמוזג - "מבוא לתורה שבעל פה"]:

 

מעבר לכך: יש מצוות, שהדינים שלהן מחולקים - חלק נמצאים בספר שמות וחלק בספר דברים, והחלקים משלימים זה את זה כמו תצרף ("פאזל"); ולא סביר שהן ניתנו בנפרד, למשל:

(דוגמאות נוספות ניתן למצוא במאמר " המצוות שאחרי עשרת הדיברות ").

מכאן, שהמצוות החדשות שנזכרו בספר דברים, למעשה נאמרו למשה רבנו כבר בהר סיני, והן היו "תורה שבעל-פה" במשך 40 שנה, עד שהגיע הזמן לכתבן בשנה ה-40.

 

דוגמאות נוספות למצוות שניתנו בעל-פה ניתן למצוא כאן . ע' גם הר גריזים והר עיבל .

תגובות