איך לחנך את הילדים כך שיהיו צדיקים

קוד: ביאור:משלי כ7 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל: סגלות משלי

משלי כ7: "מִתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ צַדִּיק - אַשְׁרֵי בָנָיו אַחֲרָיו"

אדם המתהלך בתמימות, שלמות ועקביות בדרך הצדק, מאושרים יהיו בניו, כי ילמדו ממעשיו וילכו בדרכיו אחריו.

עצות

הורים הרוצים שילדיהם יילכו בדרכם, צריכים להקפיד על שלמות ועקביות בהתנהגות שלהם עצמם.

יש הבדל בין תמימות לבין צדיקות: התמימות מציינת את השלמות, ללא כל פגם; ובמקרה שלנו - את ההתמדה והדבקות בדרך הצדיקות, וכן "שיעשה הכל לשם שמיים, בתום לבבו, בלי שום פניה חיצונית" (רמ"ד וואלי).

אם ההורים מתנהגים בצורה לא עקבית, מציבים דרישות בפני הילדים אבל "מחפפים" ומקלים על עצמם, הילדים יקלטו את המסר, הם יבינו שהתורה שמלמדים ההורים אינה רצינית ואין צורך להתאמץ ולקיים אותה.

אבל אם ההורים מתנהגים, כמיטב יכולתם, בצורה עקבית ושלמה, ומתייחסים ברצינות לכל ערך ולכל עיקרון שהם מעבירים לילדיהם, לא רק צדיקים אלא גם מתהלכים בתומם, גם הילדים יתייחסו ברצינות לתורתם של ההורים, ואז אשרי בניהם ההולכים בדרכיהם אחריהם.

מכאן, הורים הרוצים שילדיהם ילכו בדרכיהם, צריכים להקפיד על התנהגותם, הרבה יותר ממה שהתרגלו כשהיו רווקים.

הקבלות

בתנ"ך מצאנו שלושה אנשים שהתהלכו בתומם, ואכן בניהם התברכו באושר למשך דורות רבים, אולם לא כולם היו צדיקים. ואכן על-פי הפשט, הפסוק אינו מבטיח שהילדים יהיו צדיקים, אלא רק שיהיו מאושרים: "אשרי בניו - אשרי לבניו אחרי מותו כי יחסו בצל זכותו" (מצודות):

1. הראשון שקיים הנחיה זו היה נוח, בראשית ו9: "אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ: נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו, אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ". רש"י, בפירושו על הפסוק, תמה מדוע אחרי המילה תולדות מספר הפסוק על צדקתו של נוח, ולא עובר מיד לתאר את הבנים שנוח הוליד (אלא רק בפסוק הבא)?  תשובה אחת נמצאת בפירוש על משלי י7: "זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה" (פירוט); מתוך הפסוק שלנו ניתן להציע תשובה נוספת: כאשר הצדיק מתהלך לפני ה' בתמימות, הוא מביא אושר וברכה לבניו אחריו. לכן, העובדה שנוח היה צדיק תמים והתהלך לפני ה' היא חשובה וקשורה לסיפור קורותיהם של בניו. ואולי זו כוונתו של רש"י בפירושו השני שם: "למדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים - מעשים טובים".

2. גם אברהם נצטווה לקיים הנחיה זו, בראשית יז1: "וַיֵּרָא ה' אֶל אַבְרָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו: 'אֲנִי אֵל שַׁדַּי, הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים '" - מייד לאחר שנאמר לאברהם ללכת בתומו, הוא התבשר על הולדת יצחק, בנו שהמשיך את דרכו אחריו (פירוט). תמימותו של אברהם השפיעה לא רק על בנו הישיר אלא גם על צאצאיו בדורות הבאים - הם זכו באושר חומרי, "מתהלך בתומו צדיק - זה אברהם... אשרי בניו אחריו - אתה מוצא, כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו, עשה הקדוש ברוך הוא לבניו במדבר..." (שמות רבה כה ה, וראו גם שמות רבה ל כ), וגם באושר רוחני, "כי כמה מדות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו המה כטבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו לזה. כמו שנראה בחוש, שרבים מעמי ארץ מהיהודים מוסרים את עצמם על קידוש השם. והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו, שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו. וכן כל העשרה נסיונות היו להישיר הדרך לפנינו" (הרב חיים מוולוזין, רוח חיים על משנה אבות ה ג).

3. וגם דוד העיד על עצמו, תהלים קא2: "אַשְׂכִּילָה בְּדֶרֶךְ תָּמִים מָתַי תָּבוֹא אֵלָי אֶתְהַלֵּךְ בְּתָם לְבָבִי בְּקֶרֶב בֵּיתִי", ובזכות תמימותו זכה שהמלכות הובטחה לדורות רבים של בניו אחריו.

'מטמונית למשפחות סופרים' דרשה את הפסוק, יחד עם הפסוקים שאחריו, גם על אנשים נוספים שהתהלכו בתמימות, למרות שהביטוי אינו נזכר ביחס אליהם: יהונדב בן רכב וצאצאיו, ופינחס נכדו של אהרן.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • ביאור:נח - התוית הדרך למעלת צדיק מושלם ג€“ ויקיטקסט: 31 דצמבר 2007 ... יה"ר שנזכה אנו ובנינו וכל זרעינו עד עולם להתרומם במעלות הצדיקות, ויתקיים בנו מקרא שכתוב: "מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו" (משלי, כ', ז'), ... (cache)
 • לארשי תבשחמ: גיליון 99, "מתהלך בתמו צדיק, אשרי בניו אחריו" / ד"ר יעקב הדני. על הדרכים לחיזוק האמונה וההכרה הדתית בקרב תלמידי החמ"ד. ... (cache)
 • עקידת יצחק ג€“ ויקישיבה: ... ()1821 מחשובי תלמידיו של הגאון מווילנה, אשר פירש את הפסוק מספר משלי: "מִתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ צַדִּיק; אַשְׁרֵי בָנָיו אַחֲרָיו. ... (cache)
 • וכבר יקרא באופן אח' שישיב עונש מה לבנים על חטא אבותם וזה אמנם יהיה...: מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו. משלי פרק כ פסוק ז. הרב חיים מסביר: כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם, לבניו אחריו המה כמו טבע מוטבע, ובקצת יגיעה יגיעו ... (cache)
 • בס"ד: ר' חיים מולו'זין זצ"ל הרי אומר על פי הפסוק " מתהלך בְּתֻמּוֹ צדיק אשרי בניו אחריו" (משלי כ, ז), "כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגן, לבניו אחריו המה ... (cache)
 • ג€�סיפור שני (ברוֹנא וחנה): ... יִקְרָא אִישׁ חַסְדּוֹ וְאִישׁ אֱמוּנִים מִי יִמְצָא: מִתְהַלֵּךְ בְּתֻמּוֹ צַדִּיק אַשְׁרֵי בָנָיו אַחֲרָיו" ... (cache)
 • עולם התנ"ך: זה שאמר הכתוב: מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו (מש' כ ז), זה אהרן ובניו. אם מן הדבר הזה, אף משה היה צדיק ולא היו בניו כמותו, ועלי צדיק ולא היו בניו כמותו, ... (cache)
 • שמואל הנביא ותהליך הקמת ממלכת ישראל / יעקב פלדמן: זה שאומר הכתוב "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו" (משלי כ, ז) - זה אהרן ובניו. אם מן הדבר הזה, אף משה היה צדיק, ולא היו בניו כמותו. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת לך לך - "ואעשך לגוי גדול": ירצה בזה ע"פ מ"ש (משלי כ', ז') 'מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו ' כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה, ... (cache)
 • נח ובני ביתו - יהדות - ערוץ 7: וכדבריו מובא באגדת בראשית (פ"י) על הפסוק (משלי כ ז): "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו " אמרו במדרש: "אמר הקב"ה: מכאן ואילך איני עושה כשם שעשיתי לנח, ... (cache)
 • מקראנט: שלמה המלך אומר: "מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו" (משלי כ', ז'). מסביר ר' חיים מוואלאז'ין לגבי מוסר ומידות וזו לשונו: "כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם ... (cache)
 • הרב יעקב הדני: (1989)"מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו ", שנתון מורשת יעקב, בית המדרש למורים ברחובות, 106-99. הדני,י.(1989)על תורת האחדות והאהבה במשנת הרי"מ חרל"פ זצ"ל ... (cache)
 • נשא בס"ד נשא ג€“ תשס"ח בקשר לפסוק בברכת הכהנים שמובא בפרשה: ישא ה...: מכתב מאליהו חלק א עמוד 140כדי להבין דברים אלו נתבונן דברי הרה"ג דסלר במקום אחר: 'מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו ' ג€“ הלוא זה אשר שאלנו עליו, ... (cache)
 • לכבוד הקדוש רבי חיים בן ר' משה חג'בי זצ"ל זיע"א - TheMarker Cafe: השיב נשמתו הטהורה לקונו זקן ושבע ימים כ חשוון תש"י (1949) זכה וגידל בנים צדיקים וענוותנים כמותו "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו"... (cache)
 • שיעורים במחשבה: שכן האבות הם אשר משרישים את תכונותיהם בבנים, וכדברי החכם מכל אדם: "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו " כל עת אשר ירצה האדם לכלכל מעשיו ולדעת כיצד עליו לנהוג, ... (cache)
 • פרקי אבות ֲ» ארכיון ֲ» פרק ד - משנה כ: 20 פברואר 2009 ... וכד הוא פירוש הפסוק במשלי "מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו " אל תקרי בתומו אלא במותו, מי נקרא צדיק? מי שהוא יודע שהולך לבית עולמו ובניו ... (cache)
 • ב"ה זכריה פרק יד פסוק 1: ויש שתהיה לחסד שקדם אביו והיה ראוי להטיב לבנו בעבורו, כמ"ש ליהוא בן נמשי: בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל, ואמר: מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו, ואמר: נער ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - תהילים: וכן משה אמר תמים תהיה עם ה' אלקיך למה הצור תמים פעלו ותורתו תמימה תורת ה' תמימה, וכתיב מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו: אתה צויתה פקודיך לשמור מאד. ... (cache)
 • דרשות ר"י אבן שועיב: מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. (משלי כ ז). מתהלך בתומו. הכתוב הזה דרשוהו חז"ל על אברה' אבינו ע"ה שנצטוה על המילה כשאמ' לו הקדוש ברוך הוא התהלך לפני והיה ...

תגובות