ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים כה

1 כי-יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל-המשפט ושפטום והצדיקו את-הצדיק והרשיעו את-הרשע. 2 והיה אם-בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר. 3 ארבעים יכנו לא יסיף פן-יסיף להכתו על-אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך. 4 לא-תחסם שור בדישו.

5 כי-ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין-לו לא-תהיה אשת-המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה. 6 והיה הבכור אשר תלד יקום על-שם אחיו המת ולא-ימחה שמו מישראל. 7 ואם-לא יחפץ האיש לקחת את-יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל-הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי. 8 וקראו-לו זקני-עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה. 9 ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא-יבנה את-בית אחיו. 10 ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל.

11 כי-ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את-אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו. 12 וקצתה את-כפה לא תחוס עינך.

13 לא-יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה. 14 לא-יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. 15 אבן שלמה וצדק יהיה-לך איפה שלמה וצדק יהיה-לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר-יהוה אלהיך נתן לך. 16 כי תועבת יהוה אלהיך כל-עשה אלה כל עשה עול.

17 זכור את אשר-עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. 18 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל-הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים. 19 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל-איביך מסביב בארץ אשר יהוה-אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את-זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות