ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב לז

1 אף-לזאת יחרד לבי ויתר ממקומו.
2 שמעו שמוע ברגז קלו והגה מפיו יצא.
3 תחת-כל-השמים ישרהו ואורו על-כנפות הארץ.
4 אחריו ישאג-קול ירעם בקול גאונו ולא יעקבם כי-ישמע קולו.
5 ירעם אל בקולו נפלאות עשה גדלות ולא נדע.
6 כי לשלג יאמר הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו.
7 ביד-כל-אדם יחתום לדעת כל-אנשי מעשהו.
8 ותבא חיה במו-ארב ובמעונתיה תשכן.
9 מן-החדר תבוא סופה וממזרים קרה.
10 מנשמת-אל יתן-קרח ורחב מים במוצק.
11 אף-ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו.
12 והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על-פני תבל ארצה.
13 אם-לשבט אם-לארצו אם-לחסד ימצאהו.
14 האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל.
15 התדע בשום-אלוה עליהם והופיע אור עננו.
16 התדע על-מפלשי-עב מפלאות תמים דעים.
17 אשר-בגדיך חמים בהשקט ארץ מדרום.
18 תרקיע עמו לשחקים חזקים כראי מוצק.
19 הודיענו מה-נאמר לו לא-נערך מפני-חשך.
20 היספר-לו כי אדבר אם-אמר איש כי יבלע.
21 ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים ורוח עברה ותטהרם.
22 מצפון זהב יאתה על-אלוה נורא הוד.
23 שדי לא-מצאנהו שגיא-כח ומשפט ורב-צדקה לא יענה.
24 לכן יראוהו אנשים לא-יראה כל-חכמי-לב.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות