ראשי > תנ''ך > משלי >


משלי ט

1 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה.
2 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה.
3 שלחה נערתיה תקרא על-גפי מרמי קרת.
4 מי-פתי יסר הנה חסר-לב אמרה לו.
5 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי.
6 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה.
7 יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו.
8 אל-תוכח לץ פן-ישנאך הוכח לחכם ויאהבך.
9 תן לחכם ויחכם-עוד הודע לצדיק ויוסף לקח.
10 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה.
11 כי-בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.
12 אם-חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא.
13 אשת כסילות המיה פתיות ובל-ידעה מה.
14 וישבה לפתח ביתה על-כסא מרמי קרת.
15 לקרא לעברי-דרך המישרים ארחותם.
16 מי-פתי יסר הנה וחסר-לב ואמרה לו.
17 מים-גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם.
18 ולא-ידע כי-רפאים שם בעמקי שאול קראיה.

ראשי > תנ''ך > משלי >


תוספות ותגובות