ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת ג

1 לכל זמן ועת לכל-חפץ תחת השמים.

2 עת ללדת ועת למות עת לטעת ועת לעקור נטוע.
3 עת להרוג ועת לרפוא עת לפרוץ ועת לבנות.
4 עת לבכות ועת לשחוק עת ספוד ועת רקוד.
5 עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים עת לחבוק ועת לרחק מחבק.
6 עת לבקש ועת לאבד עת לשמור ועת להשליך.
7 עת לקרוע ועת לתפור עת לחשות ועת לדבר.
8 עת לאהב ועת לשנא עת מלחמה ועת שלום.

9 מה-יתרון העושה באשר הוא עמל. 10 ראיתי את-הענין אשר נתן אלהים לבני האדם לענות בו. 11 את-הכל עשה יפה בעתו גם את-העלם נתן בלבם מבלי אשר לא-ימצא האדם את-המעשה אשר-עשה האלהים מראש ועד-סוף. 12 ידעתי כי אין טוב בם כי אם-לשמוח ולעשות טוב בחייו. 13 וגם כל-האדם שיאכל ושתה וראה טוב בכל-עמלו מתת אלהים היא. 14 ידעתי כי כל-אשר יעשה האלהים הוא יהיה לעולם עליו אין להוסיף וממנו אין לגרע והאלהים עשה שיראו מלפניו. 15 מה-שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה והאלהים יבקש את-נרדף. 16 ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע. 17 אמרתי אני בלבי את-הצדיק ואת-הרשע ישפט האלהים כי-עת לכל-חפץ ועל כל-המעשה שם. 18 אמרתי אני בלבי על-דברת בני האדם לברם האלהים ולראות שהם-בהמה המה להם. 19 כי מקרה בני-האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם כמות זה כן מות זה ורוח אחד לכל ומותר האדם מן-הבהמה אין כי הכל הבל. 20 הכל הולך אל-מקום אחד הכל היה מן-העפר והכל שב אל-העפר. 21 מי יודע רוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה לארץ. 22 וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי-הוא חלקו כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות