ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת ח

1 מי כהחכם ומי יודע פשר דבר חכמת אדם תאיר פניו ועז פניו ישנא. 2 אני פי-מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים. 3 אל-תבהל מפניו תלך אל-תעמד בדבר רע כי כל-אשר יחפץ יעשה. 4 באשר דבר-מלך שלטון ומי יאמר-לו מה-תעשה. 5 שומר מצוה לא ידע דבר רע ועת ומשפט ידע לב חכם. 6 כי לכל-חפץ יש עת ומשפט כי-רעת האדם רבה עליו. 7 כי-איננו ידע מה-שיהיה כי כאשר יהיה מי יגיד לו. 8 אין אדם שליט ברוח לכלוא את-הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא-ימלט רשע את-בעליו. 9 את-כל-זה ראיתי ונתון את-לבי לכל-מעשה אשר נעשה תחת השמש עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. 10 ובכן ראיתי רשעים קברים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן-עשו גם-זה הבל. 11 אשר אין-נעשה פתגם מעשה הרעה מהרה על-כן מלא לב בני-האדם בהם לעשות רע. 12 אשר חטא עשה רע מאת ומאריך לו כי גם-יודע אני אשר יהיה-טוב ליראי האלהים אשר ייראו מלפניו. 13 וטוב לא-יהיה לרשע ולא-יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים. 14 יש-הבל אשר נעשה על-הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אלהם כמעשה הרשעים ויש רשעים שמגיע אלהם כמעשה הצדיקים אמרתי שגם-זה הבל. 15 ושבחתי אני את-השמחה אשר אין-טוב לאדם תחת השמש כי אם-לאכול ולשתות ולשמוח והוא ילונו בעמלו ימי חייו אשר-נתן-לו האלהים תחת השמש. 16 כאשר נתתי את-לבי לדעת חכמה ולראות את-הענין אשר נעשה על-הארץ כי גם ביום ובלילה שנה בעיניו איננו ראה. 17 וראיתי את-כל-מעשה האלהים כי לא יוכל האדם למצוא את-המעשה אשר נעשה תחת-השמש בשל אשר יעמל האדם לבקש ולא ימצא וגם אם-יאמר החכם לדעת לא יוכל למצא.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות