שרה

מאת: רענן

קוד: שרה

 

שם נוסף: שרי

  1. בראשית יא 29: ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה.
  2. בראשית יז 15: ויאמר א-להים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה.
  3. בראשית כ 12: וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה.

אב:   תרח  

איש:   אברהם  

ילדים:   יצחק  


תוספות ותגובות