איעזר

מאת: רענן

קוד: איעזר

 

שם נוסף: אביעזר

  1. במדבר כו 30: אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי. ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי. ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי.
  2. יהושע יז 2: ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחתם.

אב:   גלעד  

אחים מאב ואם:   חלק    אשריאל    שכם    שמידע    חפר  

  צאצאים של אביעזר  


תוספות ותגובות