שכם בן גלעד

מאת: רענן

קוד: שכם (בן גלעד)

 

  1. במדבר כו 31: אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי. ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי. ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי.

אב:   גלעד  

אחים מאב ואם:   איעזר    חלק    אשריאל    שמידע    חפר  


תוספות ותגובות