חלק

מאת: רענן

קוד: חלק

 

  1. במדבר כו 30: אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי. ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי. ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי.

אב:   גלעד  

אחים מאב ואם:   איעזר    אשריאל    שכם    שמידע    חפר  


תוספות ותגובות