שמידע

מאת: רענן

קוד: שמידע

 

  1. במדבר כו 32: אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי. ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי. ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי.

אב:   גלעד  

אחים מאב ואם:   איעזר    חלק    אשריאל    שכם    חפר  


תוספות ותגובות