>>> > >
> >
> > >
> > >
> >>

- = -,

: = "

:

:

:

:

1. , 4: "וֹ אָ שׁ בּוֹ 'וּ אַ שׁ שּׂתּ'" ().

2. - , " ", 36: "נּשׁאָ בּ - בּ בּאַ , וֹ דּ; וּ , וּ " ( 2 1) 8: "וּשׁ כּ שׂ וֹהּ, ".

3. - , 20: " תּדּ" () 21: " יִ יּ וֹ" () 23: "כּלּוֹ שׁ " ().

3 , 19: "כּ יּ וּדּ וֹוֹ" (), 11: " אַוֹ יִשׂבּ וּדּ " (),  9: "תּוֹ ' דּ שׁ וּדּ " (), 7: "כּ שׁ שׂוּ אַ כּ וּ וּ מּנּוּ [] מּ" (), 19: " אַוֹ יִשׂבּ וּדּ יִשׂבּ שׁ" ().

, , "" ( " -"), , , , 36: " ' ?'".

/ 1 ,  13: " ", 21: " , ", 9: " , ".

2: "יִ וּ " -: 1 - - , 3 - -, " ".