ייסורים ממרקים את העוונות

קוד: ביאור:משלי כ30 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כ    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 
כ30 חַבֻּרוֹת פֶּצַע תמריק[תַּמְרוּק] בְּרָע, וּמַכּוֹת חַדְרֵי בָטֶן.

 סגולות

פצעים וחבורות (מכות חיצוניות) הם כמו תמרוק (סבון) המנקה את האדם ממעשה רע שעשה;   ומכות ומחלות פנימיות, בחדרי הבטן, מנקות את האדם ממחשבות רעות שחשב בחדרי בטנו.

 מצודות

החבורות ופצעים הם הממרקים (המזככים) באיש רע להעביר ממנו עכירת העוון, כי באלה יקבל הגמול וילך העוון;   וגם מכות בחדרי בטן יזככו העוון.


 עצות

אדם הסובל מפצעים ומחלות, במקביל לניסיונות לרפא אותם בדרך הטבע צריך גם לראות בהם את הצד החיובי:

חבורות פצע = כאבים חיצוניים (חבורה = פצע סגור, פצע = פצע פתוח);

מכות חדרי בטן הם כאבים פנימיים (ע"פ הגאון מווילנה).

תמרוק הוא דבר שממרק ומנקה, כמו באסתר ב12: "... כִּי כֵּן יִמְלְאוּ יְמֵי מְרוּקֵיהֶן, שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בְּשֶׁמֶן הַמֹּר וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בַּבְּשָׂמִים וּבְתַמְרוּקֵי הַנָּשִׁים", ובויקרא ו21: "... וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה - וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם".

חבורות פצע תמרוק ברע - פצעים חיצוניים ממרקים, מנקים את האדם מהמעשים הרעים שעשה; כדברי חז"ל (תלמוד בבלי, ברכות ה.): "מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם, עבד יוצא בהן לחרות – יסורין, שממרקין כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה... מה ברית האמור במלח - מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין - יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם." (ע"פ רמ"ד וואלי פירוש ראשון, מצודת דוד, דעת מקרא).

ומכות חדרי בטן - כאבים פנימיים מנקים את האדם מהמחשבות והכוונות הרעות שלו, שנזכרו ב משלי כ27: "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם, חֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן" (פירוט).

בפסוק הקודם נאמר "תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה": ראוי לבחורים לשמור על כוחם ולהתפאר בו (פירוט). אולם, כאשר אדם מתגאה בכוחו יותר מדי, עד שהוא שוכח את חובתו בעולם ועושה מעשים רעים, הפצעים והכאבים שבאים עליו מחלישים את כוחו, מקטינים את תפארתו ומחדירים בו ענוה, וכך מנקים אותו מעוונותיו.

 דקויות

מה הקשר בין פצעים לתמרוקים?

הפסוק מתאר שני סוגי כאבים:  חבורות פצע (כאבים חיצוניים)  ומכות חדרי בטן (כאבים פנימיים) (ע"פ הגאון מווילנה).    תמרוק הוא דבר שממרק, מנקה, כמו באסתר ב12: "... כִּי כֵּן יִמְלְאוּ יְמֵי מְרוּקֵיהֶן, שִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בְּשֶׁמֶן הַמֹּר וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים בַּבְּשָׂמִים וּבְתַמְרוּקֵי הַנָּשִׁים", ובויקרא ו21: "... וְאִם בִּכְלִי נְחֹשֶׁת בֻּשָּׁלָה - וּמֹרַק וְשֻׁטַּף בַּמָּיִם".     מה הקשר בין הכאבים לבין התמרוקים?

1. הכאבים ממרקים, מנקים את הרע.

חבורות פצע תמרוק ברע - הפצעים חיצוניים ממרקים, מנקים את האדם מהמעשים הרעים שעשה; כדברי חז"ל (תלמוד בבלי, ברכות ה.): "מה שן ועין שהן אחד מאבריו של אדם, עבד יוצא בהן לחרות – יסורין, שממרקין כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה... מה ברית האמור במלח - מלח ממתקת את הבשר, אף ברית האמור ביסורין - יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם" (ע"פ רמ"ד וואלי פירוש ראשון, מצודת דוד, דעת מקרא).

ומכות חדרי בטן - כאבים פנימיים מנקים את האדם מהמחשבות והכוונות הרעות שלו, שנרמזו במשלי כ27: "נֵר ה' נִשְׁמַת אָדָם, חֹפֵשׂ כָּל חַדְרֵי בָטֶן" (פירוט).

בפסוק הקודם נאמר "תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה": ראוי לבחורים לשמור על כוחם ולהתפאר בו (פירוט). אולם, כאשר אדם מתגאה בכוחו יותר מדי, עד שהוא שוכח את חובתו בעולם ועושה מעשים רעים, הפצעים והכאבים שבאים עליו מחלישים את כוחו, מקטינים את תפארתו ומחדירים בו ענוה, וכך מנקים אותו מעוונותיו.

2. ויש שפירשו בכיוון הפוך: "אמר רב אושעיא: כל הממרק עצמו לעבירה - חבורות ופצעין יוצאין בו, שנאמר חבורות פצע תמרוק ברע; ולא עוד אלא שנדון בהדרוקן, שנאמר ומכות חדרי בטן" (תלמוד בבלי, שבת לג.); רש"י (שם) פירש שהמילה ממרק משמעה "מפנה לבו לכך...ממרק עצמו משאר עסקים להתעסק בעבירות". לפי זה, הפסוק בא ללמדנו, שה' מעניש את האדם לא רק על העבירה עצמה אלא גם על כך שהאדם ממרק ומנקה את לוח הזמנים שלו, מוותר על דברים אחרים שיכל לעשות באותו זמן כדי שיהיה לו זמן פנוי לעבירה.

3. אפשר לפרש את דברי חז"ל באופן שמתאים יותר למשמעות השורש מרק = קרצף וניקה היטב: הכוונה לאדם שמתמרק, מתרחץ ומתגלח כדי למצוא חן בעיני נשים ולעבור איתן עבירות. אם הוא אדם צדיק וה' רוצה להציל אותו מעבירה, הוא יעשה שהאדם יפול במקלחת ויקבל חבורה, או שייפצע בגילוח, או שיקבל כאב בטן לפני הפגישה... (וראו גם מלבי"ם, שפירש גם הוא את הפסוק על עבירות מסוג זה).

 פרק כ    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות