מבנה משלי כו

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
פרק כו

 דקויות

פרק כו בספר משלי כולל מספר קבוצות של פסוקים על טיפוסים שליליים שונים:

  • פסוקים 1-12 על הכסיל;
  • פסוקים 13-16 על העצל;
  • פסוקים 17-22 על מחרחרי ריב בגלוי (מתעבר, נרגן, מתלהלה, איש מדונים);
  • פסוקים 23-28 על שונאים בסתר (לב רע, כורה שחת, לשון שקר).

חלק מהפסוקים (בפרט על העצל והנרגן) כבר הופיעו קודם בספר, ונשנו כאן כדי לחבר אותם לפסוקים אחרים על אותם טיפוסים.

 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות