מבנה משלי ל

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
פרק ל

 דקויות

פרק ל בספר משלי כולל את דברי החכם אגור בן יקה (ראו פסוק 1). בין אם זהו כינוי לשלמה המלך או חכם אחר ששלמה שילב את דבריו בספרו, השם הוא סמלי - אדם שאגר חכמה רבה ואז הקיא אותה (רש"י, רלב"ג). נראה שהוא אדם זקן הפונה אל בניו לפני מותו (ראו פסוק 7) ומסכם את אכזבתו מהחכמה, המוסר והכישרון של בני האדם.

בפרק ישנם 8 קטעים, רובם כוללים את המספר 4:

פסוקים 1-6: מה הם ארבעת הסודות הגדולים של הטבע והבריאה, הנמצאים מעבר לתחום הידע האנושי?

פסוקים 1-6: השכל האנושי אינו יכול להבין את הסודות של ארבעת חלקי הבריאה - החלל החיצון, האויר, המים והארץ.

פסוקים 7-9: מדוע שני המצבים הקיצוניים של עושר ועוני משבשים את המוסר האנושי?

פסוקים 7-9: המוסר האנושי משתבש בשני מצבים חומריים קיצוניים - עושר ועוני.

פסוקים 10-14: האם זה מוסרי להלשין על עבדים המבצעים עבירות קלות, ולהתעלם מארבע עבירות חמורות הרבה יותר של הדור כולו ?

פסוקים 10-14: החברה האנושית היא צבועה, מאשימה את העבדים בעבירות קלות ומתעלמת מארבע עבירות חמורות יותר של בני-החורין.

פסוקים 15-17: מה הם ארבעת הכוחות שאינם שבעים לעולם , המתבטאים גם באסונות טבע וגם בפעולות של רשויות השלטון?

פסוקים 15-17: האנושות אינה מסוגלת להתמודד עם ארבעה אסונות המוצצים את דמה ואינם שבעים.

פסוקים 18-20: מי הם הארבעה היודעים לנווט בדרך הנסתרת מהתפיסה האנושית, ואינם משאירים עקבות?

פסוקים 18-20: השכל האנושי אינו מסוגל להבין את ארבעה סודות הניווט בטבע וברגשות.

פסוקים 21-23: מה הם ארבעת השינויים הפתאומיים שהורסים את החברה האנושית?

פסוקים 21-23: החברה האנושית אינה מסוגלת להתמודד עם ארבעה סוגי שינויים פתאומיים.

בניגוד לאדם, דווקא אצל בעלי-החיים ניתן למצוא חכמה וכישרון מפתיעים:

פסוקים 24-28: מי הן ארבע החיות הקטנות , אשר בחכמת הטבע שלהן מגיעות להישגים מופלאים?

פסוקים 24-28:ארבעה בעלי-חיים קטנים מגיעים בחכמתם להישגים שהאדם עדיין לא השיג.

פסוקים 29-31מי הם הארבעה המיטיבים ללכת בלי להתעייף ובלי לסגת מהיעד?

פסוקים 29-31ארבעה יצורים מיטיבים ללכת יותר מהאדם.

המסקנה מכל זה היא מסקנה של ענוה - אין לאדם להתנשא מעל בני-אדם אחרים ואף לא מעל בעלי-חיים, כי חלקם טובים ומוכשרים יותר ממנו. ולכן -

פסוקים 32-33: גם אם מעליבים אותך ומזלזלים בכישוריך - אל תגיב; אתה רק בן-אדם.

 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות