כוונותיו האמיתיות של השונא מתגלות כשהוא מדבר אל קהל תומכיו

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
כו26 תִּכַּסֶּה שִׂנְאָה בְּמַשָּׁאוֹן, תִּגָּלֶה רָעָתוֹ בְקָהָל.

 סגולות

השנאה שלו תהיה מכוסה כל עוד הוא ידבר איתנו וירצה להשׁיא (לפתות) אותנו להשלים עמו, אבל כוונותיו הרעות יתגלו כאשר הוא ידבר בקהל של בני-עמו.

 מצודות

כאשר תתכסה השנאה במשאון (בחושך), רוצה לומר: העושה דבר השנאה והרעה במקום שאין אנשים רואים - הנה סוף הדבר תגלה רעתו בקהל רב, ואז יקבל גמול הרעה.


 דקויות

מה זה משאון?

1. משאון = פיתוי, מהשורש נשא שפירושו פִּתָּה, כמו בבראשית ג13: "וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה: 'הַנָּחָשׁ הִשִּׁיאַנִי וָאֹכֵל'" (כך פירשו ר' יוסף נחמיאש בשם ר' יעקב גיאני, מ' צ' סגל וא' ש' הרטום. והובא גם ב'דעת מקרא' ואצל אברהם אהוביה, שם).

2. משאון = חושך ואפילה, ולפי זה תכסה שנאה במשאון = השונא מכסה את מעשיו הרעים בחושך, או במעמקי ליבו, אך בסופו של דבר תגלה רעתו בקהל = ה' ידאג שמעשיו הרעים יתגלו לכל הציבור, כדברי חז"ל "כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי" (כך גם בבבלי סוטה ט.).

 פרק כו    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות