הצדיקים זורחים בהדרגה

קוד: ביאור:משלי ד18 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

אדם הנוהג בצדק, כגון בעל-עסק המנהל את עסקיו ביושר, מרגיש לפעמים שדרכו קשה יותר משל אנשים אחרים הנוהגים במרמה. ספר משלי מלמד שצריך לחכות בסבלנות:

משלי ד18: "וְאֹרַח צַדִּיקִים כְּאוֹר נֹגַהּ, הוֹלֵךְ וָאוֹר עַד נְכוֹן הַיּוֹם"

צדיק = הנוהג בצדק, נותן לכל אחד את המגיע לו ואינו לוקח את שאינו מגיע לו.

נוגה = אור חוזר; במקרה זה הכוונה לאור השחר, שהוא אור השמש המוחזר מהאטמוספירה (מלבי"ם).

ואורח צדיקים כאור נוגה = דרכם של הצדיקים נמשלת לאור השחר, שבתחילתו הוא בקושי מורגש, אך הוא -

הולך ואור עד נכון היום = האור הולך ומתגבר עד שהשמש זורחת והיום עומד על כנו.

כך גם הצדיקים, אינם מצליחים בבת אחת אלא בהדרגה. הם צוברים מוניטין, ואם הם בעלי-עסק הם צוברים לקוחות נאמנים, ובסופו של דבר זוכים לחיים מבוססים ומוצלחים.

לעומת זאת, הרשעים עשויים להצליח במהירות, אבל עלולים גם להיכשל במהירות, למשל, כשאחד הלקוחות שנפגעו מהם יתנקם בהם, וכמו שכתוב בפסוק הבא: משלי ד19: "דֶּרֶךְ רְשָׁעִים כָּאֲפֵלָה, לֹא יָדְעוּ בַּמֶּה יִכָּשֵׁלוּ" (פירוט).

מקורות ופירושים נוספים

"בעולם מודרני כמו שלנו, רגילים לראות תוצאות מיידיות לכל פעולה שעושים. הכל היום און-ליין, דבר שמתעכב קצת והולך לאט - חושבים שהוא מקולקל... וזו טעות! אדרבה! דברים טובים קורים לאט!... דרך הצדיקים, שהיא דרך האמת, דומה לזריחת השמש בבוקר... לאט לאט, שלב אחרי שלב, רק אחרי זמן מרובה מגיע הצדיק לדרגות גבוהות. אצל הרשעים זה הפוך, הם עולים בבת אחת לשיא, אבל לא מחזיקים שם מעמד זמן רב, אלא נופלים מהר עד לתהום. כך היה עם מצרים, בבל, פרס, יוון, רומי ועוד. ועל עם ישראל נאמר: ואורח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום." (הרב רונן חזיזה, חמש דקות תורה ביום, כ"ג סיון ה'תשס"ט).

הולך ואור

1. פירשנו שהפסוק מתייחס להצלחה חומרית, כגון של בעל-עסק הנוהג בצדק.

2. אך אפשר גם לפרש שהפסוק מתייחס להצלחה שכלית: "בכל עת ישכילו יותר לעמוד על דעת התורה" (מצודות), "והחכמה היא האור הבהיר והשמש הנהיר... ודרכי חכמיה מאירים, כמו שנאמר ואורח צדיקים כאור נוגה." (ראב"ם על חכם עדיף מנביא, וראו גם לקוטי מוהר"ן א), או להצלחה נפשית: "אור הנפש, הגם שתחילתו הוא מכוסה בעבים וענני הגוויה, ואור השמש מכוסה ומסתתר, יתפלש מבין ערפילי הגוויה וחשכת החומר, ויהי לאור בהיר בצחצחות הנפש" (מלבי"ם).

ואפשר להסיק מכאן, שגם אנשים שנראים עכשיו טיפשים וחומרניים, עשויים להיות צדיקים נסתרים, שבמשך הזמן יחכימו ויתקדשו: "ואל יפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל, כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור מתערובות ציחצוחי טומאה שמתערבים בה, והיא הולכת ומיטהרת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבאה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה, הולך ואור עד נכון היום." (אורות התחיה פרק לד); במשך הזמן, האור הגנוז בנשמתם יגדל ויזרח.

3. ואפשר גם לפרש שהפסוק מתייחס להצלחה לאומית, כדברי חז"ל: "ר' חייא בר אבא ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכין בבקעת ארבל וראו אילת השחר. אמר לו ר' חייא: כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה קמעא קמעא, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. כמו שכתוב (מיכה ז8): 'כי אשב בחושך ד' אור לי'" (ירושלמי מסכת ברכות).

"המהר"ל בהקדמה לספרו "אור חדש" על מגילת אסתר מבאר, שכיון שהגאולה היא מאת ד' יתברך, אין הגאולה נעשית בפעם אחת אלא בשלבים, לפי שאי-אפשר לעלות למדרגה העליונה של הגאולה בפעם אחת... מחמת שהיא מתחילה ממצב השפלות של ישראל בגלותן ומגמתה לרום המעלה, מוכרחה היא להיות בהדרגה ..." (הרב זלמן ברוך מלמד, דרכה של הגאולה על-פי הגאולה שהיתה בפורים).

כך היה גם במגילת אסתר: אסתר ט4: "כִּי גָדוֹל מָרְדֳּכַי בְּבֵית הַמֶּלֶךְ וְשָׁמְעוֹ הוֹלֵךְ בְּכָל הַמְּדִינוֹת, כִּי הָאִישׁ מָרְדֳּכַי הוֹלֵךְ וְגָדוֹל" - נעשה גדול יותר ויותר, בהדרגה (וראו הרב שלמה אבינר שם).

נכון היום

נכון מלשון כן = בסיס, משל ליציבות.

1. פירשנו שהכוונה לזריחת השמש, שהיא תחילת היום. לפני הזריחה, האור אינו יציב כי אינו מגיע ישירות מהשמש אלא מהשתקפות של קרני השמש באטמוספירה ("נגה"), ואחרי הזריחה האור יציב.

2. ורוב המפרשים פירשו שהכוונה לצהריים, שהם שיא היום: "עד חצות היום שהוא בירורו של יום" (רש"י, וכן מצודות ומלבי"ם).


ראו פירושים נוספים על הקטע כולו.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת נח - דור הפלגה והאחדות: ... כ', ז'), "ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה" (תהלים, ל"ז, ל"ט), "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" (משלי, ד', י"ח). free hentai gt key download ... (cache)
 • : וזה בחינת (משלי ד') "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום". וזה בחינת חית לשון חיות, כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב (קהלת ז'): "החכמה ... (cache)
 • לא לספור לאחור! מצוות ספירת העומר ג€“ מקורה בפרשת השבוע שלנו - פרשת...: אשריכם אחינו העומדים ככהנים בעבודתם וכלוויים בנגינתם. עליכם נאמר: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור" (משלי ד', יח). מכם נשאב כוח לספור לפנים ולא לאחור! ... (cache)
 • "Likutei Mohoron": וזהו: "וארח צדיקים כאור נגה", 'כאור נגה' ממש. כמו השמש שמאירה תמיד, רק שהמניעה מחמת הארץ המפסקת כנ"ל, אף שהארץ קטנה נגד השמש וכמשל הנ"ל. כן ... (cache)
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות: 'וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום' (משלי ד, יח(. ז. 'לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד' (תהל' כז, א(. ... (cache)
 • להצליח בכח המחשבה - הכל אפשרי באמצעות חשיבה חיובית...: ... זכרונם לברכה 'אורח מברך': "וארח צדיקים כאור נגה" וכתיב: "ברכות לראש צדיק", שהוא בחינת שמונה עשרה ברכות שבתפלה נמצא שעל ידו בא התקון... לחץ להמשך. ...
 • "Likutei Mohoron II": קטו וארח צדיקים כאור נגה קלג קטז אל תדין את חברך וכו' קלו קיז מעלת המקבל עצה. קמג קיח לב טהור ברא לי. קנו קיט דע שיש אמצעי. קנט קכ הדפק נוקש באדם. קס ... (cache)
 • ממנהגי יהדות מרוקו / שלום דנינו: "וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד, יח). ז. "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" (תהל' כז, א). ח. "קומי אורי כי בא אורך, ... (cache)
 • חנוכה - נצחון אור ישראל על חשכת יון: כלומר, "נר ישראל" (שמואל-ב, כ"א, י"ז) הנצחי שונה במהותו מנר עכו"ם הדועך, שנאמר: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" (משלי, ד', י"ח). ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | טקסים משפחתיים | שמחת הבת: וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום. משלי ד, 18. אחד המוזמנים מברך - ברכה לבת: רבונו של עולם ברחמיך הרבים ברך את ______ (שם הבת) בת ______ (שמות ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - בין חג האורים לחג האורים: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" (משלי פרק ד' פסוק יח') וכן:. "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כלנו במהרה לאורו". ונפסקה הלכה כבית הלל. ... (cache)
 • GoopSites - שבת קודש: 17 ינואר 2008 ... והבנות והנכדים ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב " וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" ... (cache)
 • מה אתה, ספר הזוהר? - המהדורה המודפסת - הארץ: הלנר-אשד מראה זאת בבהירות בניתוח דרשת הזוהר (ח"ב רטו ע"א) על הפסוק משלי ד, יח: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום". לדבריה (עמ' 235) "ייחודו של ... (cache)
 • החידוש של ר' נחמן: כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש.17 וזה בחינת ' וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום'.18 וזה בחינת חית לשון חיות. כי החכמה והשכל הוא החיות של כל ... (cache)
 • תורת ישראל: ... ונכדות כולם עד סוף כל הדורות ילך אורם ויאיר מרגע לרגע יותר ויותר כמו שכתוב " וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" <הרב אליעזר ברלנד שליט"א ... (cache)
 • חדשות 24 בסלולאר - ספיישל חג החנוכה - מנהגי העדות לימי החנוכה: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום". (משלי ד', י"ח.) ז. "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד". (תהילים כ"ז, א'.) ... (cache)
 • מאמר - הארץ: 27 יולי 2005 ... הלנר-אשד מראה זאת בבהירות בניתוח דרשת הזוהר (ח"ב רטו ע"א) על הפסוק משלי ד, יח: "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום". ... (cache)
 • ליקוטי מוהר"ן - חלק א - רבי נחמן מברסלב! להצליח בכח המחשבה - הכל...: וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום כי השמש בעצמה מאירה במקומה בשוה בתחלת היום ובאמצע היום רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם ובין השמש על ...
 • אתר תורת אמ"ת,הרב זרמתי, קובץ מנהגים, אלג'ר, מרוקו,תוניס: ו / וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד, יח) ז/לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" (תהל' כז, א) ח/קומי אורי כי בא אורך, ... (cache)
 • שכל הפועל: וזה עניין)משלי ד יח(" וארח צדיקים כאור נגה". דהיינו, לאחר החטא, נמסר כל התיקון לצדיקים, בסוד,)תהלים קיא ג, קיב ג("וצדקתו עמדת לעד". ... (cache)
 • רעיא מהימנא: ופרורים בכזית אינון בצדיק דאיהו כתיש כתישו מאינון זיתים ואורח מברך וארח צדיקים כאור נגה. ברכות לראש צדיק חי עלמין ובג"ד אורח מברך. אדהכי הא בוצינא קדישא אתא ... (cache)
 • ספר הזוהר: נחתו רבי חייא ורבי יוסי ונשקוהו, אזדווגו כחדא כל ההוא ארחא, קרא רבי חייא עלייהו (משלי ד יח) וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום: ...
 • ספר הזוהר: ... כגון אנן דאוריכנא לך לאתחברא בהדך, ודא הוא בר נש דזמין ליה קודשא בריך הוא נבזבזא בארחא, אנפוי דשכינתא, ועל דא כתיב (משלי ד יח) וארח צדיקים כאור נגה,...
 • תיקוני זהר: ... בעל הבית בוצע דא עמודא דאמצעיתא לעילא, ואורח מברך דא צדיק דאתמר ביה וארח צדיקים כאור נגה וגומר, וצדיק איהו בשבת כאורח דאתי ואזיל בכל שבת ושבת: ... (cache)
 • הרב שלמה אבינר עולם בהתהוות שאלה: הקב"ה ברא הרבה עולמות והחריבם...: אך לא כך מלמדים אותנו חכמי הרזים, אלא האור הופיע לאיטו, בהדרגה, מן החושך הגמור, "הולך ואור עד נכון היום", וכבר רש"י הסביר על הפסוק "וירא א-להים את האור כי ... (cache)
 • לב הדברים - תיקון דור המבול: הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד') גם דרכם של הצדיקים - נוגה, אור מעורב בחושך, גם דרכם היא התגלות אור איטית - "הולך ואור" רק כך ניתן להגיע, בסופו של דבר, ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת כי תשא > מאמר: "ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור, עד נכון היום" (משלי ד יח) כפירוש בעל המצודות: נכון היום הוא דעת תורה. שדעת התורה תאיר את חיינו כולנו יחד כאור היום. ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - שבת הראיה פרשת תרומה: ... תהיה לנו לאור עולם בכל עבודת קבוץ גלויות ובנין ישוב הקודש, הולך ואור עד נכון היום בהתגלות משיח צדקנו, משיח בן דוד במהרה בימינו אמן" ['דורש לציון' ט -יג. ... (cache)
 • חובות הלבבות: ואמר (משלי ד) ואורח צדיקים כאור נוגה הולך, ואור עד נכון היום, דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה ייכשלו. ומן המקובל. מה שאמרו זיכרונם לברכה (שבת עה,א): כל היודע ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: אנחנו מתפללים לה' שהשמחה הזו לא תיפסק לעולם ועד, עד שיתגלה האור הגדול של משיח צדקנו ביום הגדול והנורא, שהוא הולך ואור עד נכון היום, בו יושלמו ה' והכסא אחד, ... (cache)
 • חנוכה: "וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד, יח). ז. "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" (תהל' כז, א). ח. "קומי אורי כי בא אורך, ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: ... לגלות את האור העליון מלמטה בעוה"ז, ולהשיג בדעת את כל גווניו, וזה יתגלה מתוך רבוי אורה שכל אחד ואחד מאתנו ידליק ויוסיף אורה הולך ואור עד נכון היום. ... (cache)
 • עין איה על שבת ב קט ג€“ ויקיטקסט: "ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום". ע"כ בהסתכלותינו, עד העתיד הגדול הרחב והנהדר, לא יעיקו לנו חוקי המנהגים הטבועים במעמד הטבע של ההוה. ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת מקץ ושבת חנוכה...: "ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד, יח) הרב יורם אליהו נצחון התורה כתב ה'נתיבות שלום' "כי גם חנוכת המזבח היא הארה נצחית המתעוררת בכל ... (cache)
 • מאמרי הראיה - אמרות חדשות ג€“ ויקיטקסט: ... בלא הכשרה של קודש מובלטה, הוא התוכן שעל ידו הננו נגשים אל הקודש והולכים בדרך צדיקים שהוא כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. וכמו שהדבר נוהג באדם הפרטי, ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, באהבה ובאמונה > > פרשת בראשית תשס"ז > מאמר: 17 אוקטובר 2006 ..."אורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום". ובסוף תהיה רזה. אנא נהל רישום יומי. אכול רק בארוחות באופן נורמלי, ואל תחטוף ביניהן, ... (cache)
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: וזה שדימה שלמה שתי אלו הכוונות האחת אל האחרת ליחס אור כוכב נוגה המאיר קודם עלות השחר אל אור השמש אמר: ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום (משלי ... (cache)
 • אתר הצופה: 7. ראוי ש"תלמידים" יבדקו את הדברים לפני שמפרסמים אותם. "בלום פיך מלדבר". "ואורח צדיקים אור נוגה הולך ואור עד נכון היום". ... (cache)
 • וכשהפנס קבוע במדבר שממה? אף שם על הפנסאי להדליקו, כדי שיידעו הכול...: אמנם ההתקרבות אל אש הנשמה - הבאה רק מתוך הבושה שלא ייראה השיממון - דלה ונמוכה היא, אך בכל התחלה קטנה יש סיכוי ל"אורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון ... (cache)
 • לב הדברים - תפילה בימי החנוכה- ח.שמילוביץ: ... כך צריך אור יותר גדול ואור חנוכה מיועד להאיר את החושך הפנימי והחיצוני כאחד, בבחינת ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. (אורח נוטריקון אור ח) ... (cache)
 • עטרת כהנים ישיבה: "ואורח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד יח). הוא מחכה ושומר " שומר מה מלילה שומר מה מליל" (ישעיה כא יא). ראש המגדל השומר נמצא בראש המגדל, ... (cache)
 • על ספרה של מלילה הלנר-אשד, ונהר יוצא מעדן: על שפת החוויה המיסטית...: מלילה מראה זאת בבהירות בניתוח דרשת הזוהר (ח"ב רטו ע"א) על הפסוק משלי ד, יח: "ואורח צדיקים כאור נֹגה הולך ואור עד נכון היום". לדבריה (עמ' 235) "ייחודו של ... (cache)
 • עטרת כהנים - ישיבה בעיר העתיקה בירושלים: וב"ה, האור הולך ומתפשט, וגם אתה תוכל לתת חלקך בזה, להרבות אור במקום להצטער על החושך, וזוהי דרכו של האור, "אֹרח צדיקים כאור נֹגה הולך ואור עד נכון היום" ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: ... מביט בה מסוף העולם ועד סופו, כיון שצפה הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה גנזה לצדיקים לעתיד לבא, הה"ד (משלי ד) ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ... (cache)
 • "Likutei Mohoron II": ויקים מהרה מקרא שכתוב: "וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום". ונאמר: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך, והיה לך ... (cache)
 • מפתח: ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום (ד.יח), תסח. משחקת לפניו בכל עת: משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם (ח.ל-לא), שצד, תקד. עמקי שאול (ט.יח), תסד ... (cache)
 • דרשות לשמחות: ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה וכו' עד ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ומהו מגדול, שנעשה להם מלך המשיח כמגדל, שנאמר מגדול ישועות מלכו, ... (cache)
 • פרשת לך לך: וזה בחינת (משלי ד): "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום". וזה בחינת חֵית, לשון חיות, כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב (קהלת ז): ... (cache)
 • אתר חסידות ברסלב: ד') "ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום". וזה בחינת חית, לשון חיות, כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב (קוהלת ז') "החכמה תחיה" וכו'. ... (cache)
 • קוסקוס: 31 דצמבר 2005 ... ו "וארח צדיקים כאור נגה, הולך ואור עד נכון היום" (משלי ד, יח). ז "לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא, ה' מעוז חיי ממי אפחד" (תהל' כז, א). ... (cache)
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | שמשון הגיבור - מי מכיר?: ... ברור מתערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה, והיא הולכת ומטהרת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, עד שבאה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה הולך ואור עד נכון היום ... (cache)
 • יהדות nrg - ציפי שביט, מאחורייך!: "אורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום". ובסוף תהיה רזה. אנא נהל רישום יומי. אכול רק בארוחות באופן נורמלי, ואל תחטוף ביניהן, אבל מים טוב לשתות. ... (cache)
 • הרב שלמה אבינר: אלא מהנושאים בעול עם חבריהם העובדים קשה יום יום בעבודת פרך בעוז ובעמל, מוסיף והולך, ואורח צדיקים כנוגה אור, הולך ואור עד נכון היום. (cache)
 • לב הדברים - הסתכלת היום על השמיים?: "ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום". כי השמש בעצמה מאירה במקומה בשווה בתחילת היום ובאמצע היו, רק המניעה הוא מחמת הארץ המפסקת בין בני אדם ובין ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת תצוה - הדרך לתלמוד תורה: שנאמר, ואורח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום (משלי ד'). וכן מצאנו שנבואת הגאולה הקרובה תוארה בלשון אור. שנאמר, קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח ... (cache)
 • ועוד מוסר לא לקחנו! / אליעזר בן-יהודה: יתפרץ מקרב לבנו, ששון אין קץ ימלא את כל חדרי נפשנו, אור חדש יחל להאיר להעם, שחר חדש יעלה על אופק היהדות, שחר חדש אשר מעו מעט ילך הלוך ואור עד נכון היום.... (cache)
 • השיעור ניתן ב-כסלו ה'תשס"ב: ... לגלות את האור העליון מלמטה בעוה"ז, ולהשיג בדעת את כל גווניו, וזה יתגלה מתוך רבוי אורה שכל אחד ואחד מאתנו ידליק ויוסיף אורה הולך ואור עד נכון היום.... (cache)
 • Me`at Min Haor: אכן נכון הדבר: כל אלה אינם אלא ניצוצות פעוטים, אך קמעה קמעה מצטרפים הם לאבוקה גדולה, ההולכת הלוך ואור עד נכון היום. וכנגד כולם עומד דוד המלך, ... (cache)
 • הרב שלמה אבינר: אנו עַם הסבלנות והאמונה ההולך ואור עד נכון היום. אל תהיה קנאי. נכון שפינחס קינא לד', אך לא מעצמו קפץ אלא שאל את משה רבנו, ששלח אותו (סנהדרין פב א), ... (cache)
 • פרשת נח - רמזי התיבה: ... כ', ז'), "ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה" (תהלים, ל"ז, ל"ט), "וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום" (משלי, ד', י"ח). nfs underground cracked jar ... (cache)
 • "HITKASHRUT" - צעירי חב"ד - שבועון התקשרות: מגביהים אותו מלמעלה מארציות 58מענייני ארץ וגשם, ואז - במידה כנגד מידה.59 לרוחניות, ולרוחניות אמיתית, ובאופן ד"הולך ואור עד נכון היום"... (cache)
 • ב"ה גיליון מס' 120 פרשת האזינו / י"א בתשרי תשס"ט שנה לפטירתו של מו...: ... בתנועת קוממיות ובעלון זה, ובעז"ה כך נמשיך את דרכו ותורתו של הרב, והוא כבעל השמועה ימשיך לחיות ולהלך בינינו. "ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום". (cache)
 • כרם ביבנה - ספרי הרבנים שליט"א: אלא עמוד השחר עולה ומאיר לעולם תחילה ואח"כ גלגל חמה עולה ומאיר ואין בריה נלכדת שנאמר 'ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום' (משלי ד, יח). ... (cache)
 • תגובות מה הטעם שבהבדלה מברכים על בשמים ועל האש? | שאלות ותשובות Ynet: שנאמר (שם /איוב/ לח) וימנע מרשעים אורם וזרוע רמה תשבר, ומניין שהתקינה לצדיקים לעתיד לבא שנאמר (משלי ד) וארח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום.... (cache)
 • חגים: לבוא שנאמר (משלי ד') וארח צדיקים אור נוגה הולך ואור עד נכון היום. ר' לוי בשם רבי זעירא אמר ל"ו שעות שימשה אותה האורה, שנים ... (cache)

תגובות