הון עשיר קרית עוזו, מחיתת דלים רישם

קוד: ביאור:משלי י15 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל

אל:

משלי י15: "הוֹן עָשִׁיר קִרְיַת עֻזּוֹ, מְחִתַּת דַּלִּים רֵישָׁם"

קרית עוז = עיר מבוצרת; מחיתה = שבירת חומות ההגנה.

ניתן לפרש את העושר כפשוטו או כמשל: 

1. כפשוטו - עושר וביטחון:  הפסוק מלמד, לכאורה, שהעושר מגן על העשיר, והעוני שובר את הגנתו של העני. אולם, בפסוקים אחרים בתנ"ך נאמר, שהבטחון של העשיר בעשרו הוא רק זמני ודמיוני; לפי זה, ייתכן שגם כאן:

אולי הרעיון ממשיך בפסוק הבא, משלי י16: "פְּעֻלַּת צַדִּיק לְחַיִּים, תְּבוּאַת רָשָׁע לְחַטָּאת":
  • הצדיק, גם אם יצטרך לעבוד ולקבל שכר תמורת עבודתו (פעולה), הדבר יביא לו חיים והצלחה, כי ישתמש בהונו למטרות צודקות;
  • אבל הרשע, גם אם יקבל תבואה מהשדה בלי לעבוד, הדבר יהיה לו לחטאת וחיסרון, כי ישתמש ברווחיו למטרות מזיקות.
כלומר, הרכוש בהווה לא קובע את מידת ההצלחה בעתיד (ע"פ ר' יונה גירונדי).

2. משל - עושר וחכמה: בפסוק הקודם נאמר, משלי י14: "חֲכָמִים יִצְפְּנוּ דָעַת, וּפִי אֱוִיל מְחִתָּה קְרֹבָה" (פירוט). בשני הפסוקים מופיעה המילה מחיתה, שמשמעותה המקורית היא - חפירה שחופרים כדי להפיל חומה: ההון של העשיר הוא כמו עיר מבוצרת שמגנה עליו, והריש של הדל הוא כמו חפירה שמפילה אותו.

לפי זה, ייתכן שיש כאן משל ונמשל - פסוק 15 הוא משל לפסוק 14:

נפרט:

ואפשר לפרש עוד, ש:

גם רס"ג קישר בין הפסוקים: "לשני פסוקים אלו שני עניינים: האחד - שהחכם ראוי לו לנצור את ידיעותיו ולשמרן כמו ששומר העשיר את רכושו, ולפי שאם לא ישמרהו יהיה כעני בלי רכוש. והשני - שהחכמה דרכה לשגב את בעליה ולהגן עליו כמו שמגן הממון ומשגב את בעליו, ואף יותר ממנו." (רס"ג על הפסוק; ראו הנבחר באמונות ובדעות, הקדמה פרק ד, הערה 98).

תגובות