באין תחבולות יפול עם, ותשועה ברוב יועץ

קוד: ביאור:משלי יא14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יא14: "בְּאֵין תַּחְבֻּלוֹת יִפָּל עָם, וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ"

כשאין עושים תחבולות - אסטרטגיות הלוקחות בחשבון את כל המקרים האפשריים - העם עלול ליפול במקרה שלא חשבו עליו; ולעומת זאת -

כשיש הרבה יועצים, כל אחד חושב על היבט אחר של המצב, ועל מקרים אחרים שעלולים לקרות, וכך העם מצליח להשיג תשועה.

סגולות

אחת הבעיות כשעושים חשבון נפש היא, שכל אחד מוצא פגמים באנשים אחרים במקום לתקן את עצמו. לפי ספר משלי, אפשר להפוך את החיסרון ליתרון:

תחבולה = אסטרטגיה - תוכנית פעולה שלוקחת בחשבון את כל המקרים האפשריים, והיא מורכבת מהרבה תוכניות שונות, כמו חבל המורכב מכמה סיבים (פירוט);   באין תחבולות יפול עם - אם מסתפקים בתוכניות חלקיות ושטחיות, ולא עושים תחבולות הלוקחות בחשבון את כל המקרים האפשריים, יש סיכוי רב ליפול במקרה שלא חשבנו עליו.

ותשועה ברוב יועץ - כדי לפתח תחבולות יש צורך ביועצים רבים - כל יועץ רואה רק חלק מהמציאות וחושב רק על חלק מהמקרים, ולכן רק ברוב יועץ אפשר לוודא שתהיה לנו תשועה מכל הצרות האפשריות (מצודות, רבי יונה גירונדי).

פשוטו של מקרא מתייחס לתחבולות חומריות, בתחום הכלכלה, יחסי החוץ והבטחון השוטף. אולם, חז"ל דרשו שהפסוק מדבר גם על תחבולות רוחניות: "כשהצרה באה על ישראל, ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשובה, ייפול עם" (רש"י). גם העוונות, כמו התחבולות, נמשלו לחבל, ישעיהו ה18: "הוֹי מֹשְׁכֵי העון בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא, וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה" - כי בדרך-כלל, מצב רוחני ירוד נובע משילוב של הרבה חטאים שונים; לכן, גם כדי לעשות תשובה דרושים יועצים רבים - כל אחד רואה את החטאים של אנשים מהזרמים האחרים...

מקורות ופירושים נוספים

בתלמוד דרשו את הפסוק גם על תחבולות שכליות: רב שילא, אחד האמוראים, הוציא פסק הלכה תמוה. רב רצה להחרים אותו, אבל שמואל חברו אמר לו שכדאי קודם לשאול אותו מדוע פסק כך. כשהתברר שהיתה לו סיבה טובה, "קרי רב עליה דשמואל: ותשועה ברוב יועץ" (בבלי יבמות קכא.)- ההתייעצות תמיד מועילה להציל אדם ממכשול.

הפסוק שלנו עוסק בתחבולות הנעשות בזמני שלום, למשל בתחום הכלכלה, יחסי החוץ והבטחון השוטף; פסוק דומה עוסק בתחבולות הנעשות בזמני מלחמה, משלי כד6: "כִּי בְתַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה לְּךָ מִלְחָמָה, וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ". ראו עוד על הכנות למלחמה בספר משלי.

הפסוק הקודם (פסוק 13) עוסק בשמירת סודות; מסמיכות הפסוקים ניתן להסיק, שיש להשקיע במיוחד בתחבולות שמטרתן למנוע את דליפת הסודות; ראו בטחון שדה בספר משלי.

תגובות ישנות / רמי ניר 24.11.07

ברוב יועץ - הכוונה היא: אם יתקיים, כי רוב העם על מכנה משותף ימצא תחבולה בעלת בסיס רחב - אז התחבולה ברוב יועץ, כלומר בדעת בינה מוסכמת, תביא לתשועה. לעומת זאת, העם יפול, כאשר הרכלנים מרבים ברכילות על תחבולות, במקום לבסס תחבולה ברוב יועץ...

כדי להבין את הכוונה בתועלת "התשועה" שיביא "רוב יועץ", כדאי לתת את הדעת על דרך "התבוסה" שיביא "רוב סוגד" (או הביא בעבר).נזכור ולא נשכח! 12 שנים היסטוריות אשר עברו על העולם בכורח של "רוב סוגד", שאימץ דרך חיים של "שואה אנושית" על תוצאותיה, והן הלא תועדו בפרקים של השמדת שליש העם היהודי באירופה...

"רוב יועץ", ברוח "אמונה", יתקיים בארץ ישראל רק לאחר המלחמה האחרונה שיביא העמלקי "גוג" על העולם. במציאות של חיינו, מתפצל העם היהודי לקבוצות אוכלוסיה של "סוגדים", כאשר עקרונות הסגידה מושתתים על סגידה לרוע. מציאות זו תוליד את התגשמות הנבואה הכתובה, על כל פרטיה, בכל ההקשרים המתחייבים למרחבים שהוגדרו בתחום הכותרת "אחרית הימים".


תגובות